Vinn eller tap?  Slaget står ved god kommunikasjon

En flaskepost er spennende å sende og ikke minst å motta, men ingen effektiv måte å kommunisere på. Skal du lykkes med å selge et produkt, realisere en ide eller gjennomføre et tiltak internt eller eksternt handler alt om å informere og overbevise. Vellykket kommunikasjon handler om hva du skal si, til hvem, når og hvordan –  om budskap, målgruppe og kanaler!

Hvordan nå frem i all støyen?

Når er det er viktig å nå frem til ditt publikum?

  • når du skal bygge omdømme ‘Employer Branding’ – for å tiltrekke og beholde talenter
  • når du skal selge inn / informere i interne prosjekter og initiativer
  • når du skal få folk med deg i interne endringsprosesser
  • når du skal informere og markedsføre produkter og tjenester
  • når du skal markedsføre dine seminarer, webinarer og frokostmøter

Tjenester – hva du kan få hjelp til

  • utarbeide tekster som selger internt/eksternt
  • kvalitetssikre eksisterende tekster (artikler, web, intranett etc.)
  • utarbeide e-post kampanjer
  • profilere, annonsere i sosiale medier (Facebook-LinkedIn)
  • utarbeide intern/ekstern kommunikasjonplan (hva, hvorfor, hvem, når og hvordan)
HVA HVORFOR HVEM NÅR HVORDAN
Budskap Formål Avsender og mottaker Tidspunkt og hyppighet Metode / kanaler

Kombiner digitale og tradisjonelle måter å kommunisere på. Hva gir effekt? Mål og analyser – så vet du hva som virker.