Hvorfor er god ledelse så viktig?

Fordi slaget står ved de ansattes kompetanse, engasjement og prestasjoner.

Tjenester – HR, ledelse, kommunikasjon

Mellomlederen er virksomhetens viktigste kort for å nå målene. Veien til god ledelse og utvikling av medarbeidere trenger ikke være verken lang eller tung.

En systematisk gjennomgang av virksomhetens HR- og ledelsesprosesser, effektive verktøy og god veiledning vil støtte mellomlederen i å utøve sin viktige rolle.

Enkle virkemidler som gir stor effekt på kort og lang sikt.

Tjenester – HR, ledelse, kommunikasjon

Medarbeidersamtalen

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen, forberedelse og gjennomføring.

Leder og medarbeider

Medarbeidersamtaler

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen; hensikt, innhold, prosess, forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

Målstyring

For å nå resultater må alle ansatte arbeide mot organisasjonens overordnede mål.

Gå i samme retning

Målstyring

Resultater nås når alle ansatte jobber mot organisasjonens overordnede målsetning; lær å sette gode og koordinerte mål.

HR og ledelsesprosesser

Legg til rette for god ledelse. Kartlegger nåværende prosess og definere ønsket prosess

Definere, utvikle - forbedre

HR og ledelsesprosesser

Legg til rette for at mellomlederne i virksomheten kan drive god ledelse ved å utvikle prosesser og rutiner som er lette å forstå og bruke.

Kommunikasjon

Informasjon er ofte undervurdert som et virkemiddel for å lykkes med interne endringer.

Hvordan kommunisere?

Kommunikasjon og budskap

God kommunikasjon er avgjørende for å lykkes i endringsprosesser. En plan for informasjon – blir en naturlig del av initiativet.

Bare ta kontakt!

Anbefalinger

– JTI-anaysen treffer meg mitt i magen og det er helt utrolig hvor godt jeg kjenner meg selv igjen. Dersom jeg tar tak i utviklingsområdene vet jeg at jeg vil få en bedre hverdag. Nå har jeg fått en bevissthet på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre. Både for meg selv og de rundt meg.

Tusen takk for at jeg fikk muligheten.

Vice President, Corporate Human Resources

Frøydis
Levde opp til våre høye forventninger og leverte i tide på budsjett og på det høye kvalitetsnivået som vi ble lovet. En helt unik måte å holde hodet kaldt når utfordringer oppstår og kommer alltid ut på topp. Eksepsjonell prosjektledelse. Dyp kunnskap og ekspertise på sitt område, og i stand til å formidle komplekse budskap på en tydelig måte til interessenter på alle nivåer.

Head of Global HR Operations

Harald
– Knowledgeable and expert business consultancy in the areas of performance management and creating performance goals and results. Has an excellent client relations approach. Highly professional in all situations.
James
I know Berit as a consultant, project manager and a leader in several positions at Hewlett-Packard Norge and CatalystOne Solutions and as member of the management team in CatalystOne. She has a high degree of work ethics and professionalism in her work. She is knowledgeable and has a coaching leadership style and is dedicated to the success of her employees and customers. In my view she has been a major contributor in building CatalystOne Solutions to be a successful company and market leader in the Nordics.
Kristin

Når fremgang og utvikling er viktig!