Effektiv selvledelse – på rim

Ser du på deg selv som et talent? I så fall bør utgangspunktet være at du er naturlig utstyrt med evne og drivkraft til å lede deg selv. For noen år siden leste jeg boken Teach Your Child How to Think av Edward de Bono. Lurt av tittelen skulle lære mye klokt som jeg kunne bruke i omgang med barn, trodde jeg. Utgangspunktet for min interesse var at vi mennesker ikke får noen reell undervisning i å tenke eller utvikle gode tankestrategier. Dersom hypotesen [...]