Vinn eller tap? Slaget står ved god kommunikasjon

En flaskepost er spennende å sende og motta, men ingen effektiv måte å kommunisere på.

Skal du lykkes med å selge et produkt, realisere en idé eller gjennomføre et tiltak internt eller eksternt handler det om å overbevise. Det handler om hva du skal si til Hvem, Når og Hvordan. Om budskap, målgruppe og kanaler.

Hvordan nå frem i all støyen?

Det er viktig å nå frem til målgruppen din når

  • du skal bygge omdømme ‘Employer Branding’ – for å tiltrekke og beholde talenter

  • du skal “selge inn” interne prosjekter og initiativer

  • du skal informere og markedsføre produkter og tjenester

  • du skal markedsføre seminarer, webinarer og frokostmøter

  • du skal bygge personlig merkevare

Du har behov for å

  • få økt synlighet ved hjelp av digitale/ sosiale medier

  • kvalitetssikre tekster (artikler, blog, web, intranett, sosiale medier)

  • utarbeide e-post kampanjer og nyhetsbrev

  • utarbeide intern/ekstern kommunikasjonplan (hva, hvorfor, hvem, når og hvordan)
  • utarbeide overbevisende budskap internt/eksternt

HVA HVORFOR HVEM NÅR HVORDAN
Budskap Formål Avsender og mottaker Tidspunkt og hyppighet Metode / kanaler

Kombiner digitale og tradisjonelle måter å kommunisere på. Hva gir effekt? Mål og analyser – så vet du hva som virker.