Vinn eller tap? Slaget står ved god kommunikasjon

En flaskepost er spennende å sende og ikke minst å motta, men ingen effektiv måte å kommunisere på.

Skal du lykkes med å selge et produkt, realisere en idé eller gjennomføre et tiltak internt eller eksternt handler det om å overbevise. Det handler om hva du skal si til Hvem, Når og Hvordan. Om budskap, målgruppe og kanaler.

Hvordan nå frem i all støyen?

HAR DU SPØRSMÅL? TA KONTAKT

Digital markedsføring & kommunikasjon – mine tjenester

  • økt synlighet i sosiale medier Facebook – LinkedIn – Twitter  – Instagram
  • kvalitetssikre eksisterende tekster (artikler, blog, web, intranett, sosiale medier)
  • utarbeide e-post kampanjer og nyhetsbrev
  • utarbeide intern/ekstern kommunikasjonplan (hva, hvorfor, hvem, når og hvordan)
  • utarbeide overbevisende budskap internt/eksternt

Når er det er avgjørende å nå frem til målgruppen din

  • når du skal bygge omdømme ‘Employer Branding’ – for å tiltrekke og beholde talenter
  • når du skal “selge inn” interne prosjekter og initiativer
  • når du skal informere og markedsføre produkter og tjenester
  • når du skal markedsføre seminarer, webinarer og frokostmøter
  • når du skal bygge personlig merkevare
HVA HVORFOR HVEM NÅR HVORDAN
Budskap Formål Avsender og mottaker Tidspunkt og hyppighet Metode / kanaler

Kombiner digitale og tradisjonelle måter å kommunisere på. Hva gir effekt? Mål og analyser – så vet du hva som virker.