Hva hadde skjedd dersom lederen forsvant? Enkelt. Vi hadde spart mange penger for ledere har HØYE lønninger. Vi hadde også spart oss for mye trøbbel for ledere er UBRUKELIGE ifølge mange ansatte – og ifølge undersøkelser som avisene jevnlig slår opp med store fete overskrifter.

For det som det forskes på og det som står i avisen er sant. I 2015 da jeg skrev Hva hadde skjedd dersom lederen forsvant fantes nemlig ikke «fake news». Jeg følte samtidig at jeg satte ting lovlig langt ut på spissen. Men … 4. oktober, 2018 skriver Forbes artikkelen Say Hello to a Boss free Future og er ikke det minste ironiske.

The days of the boss are numbered. In the next 20 years, the vast majority of organizations will drop their hierarchical decision-making structure—and thus their bosses—in favor of one that is flat, holacratic and distributed. This has increasingly important implications for leaders today.

Det som i hvert fall er sant er at hierarkier og titler står for fall. Hjørnekontoret med byens beste utsikt, mahognibord og peis – er byttet ut med hyttekontor, wifi og Skype. Milleniumsbarna får deler av æren, trege beslutningsprosesser en annen.

Milleniumsbarna er ikke alene. Vi stortrives i flate organisasjoner med effektivt samarbeid på tvers og med likhetsprinsippet i grunnvollene. En annen årsak er folk som meg selv. En økende andel av befolkningen velger å være uavhengige, drive eget selskap – være freelance.

The proof is in the pudding—36% of U.S. employees were already freelancing in 2017, according to an UpWork/Freelancers Union survey.

Hva betyr dette for dagens ledere? Hva skjer da med titler, roller, status, avansement og karrière? Det er utenkelig at lederrollen forsvinner helt, men det vil være behov for færre ledere og rollen vil oppstå i ny fasong. Dersom det betyr at de ansatte blir mer selvstendige – trenger mer veiledning enn oppfølging – er det bare å applaudere utviklingen. Ledere som må opptre som foreldre på jobben er ingen tjent med.

Hva betyr det for medarbeideren?

På veien mot et arbeidsliv med færre ledere og flatere organisasjoner må en smart medarbeider i størst mulig grad ta ansvar for sin egen utvikling og utvide sin horisont ved å fylle på med kunnskap og ferdigheter, få et større repertoar og dermed øke markedsverdien sin.

Her er noen tips:

  • Hospiter noen uker i en annen rolle enn din egen
  • Ta initiativ og påta deg oppgaver uten for egen boks
  • Be en rollemodell være din personlige mentor og vær selv en mentor for andre
  • Meld deg på webinarer, les faglitteratur og investere tid i egen utvikling

Tilhengerne av flate organisasjoner hevder at disse stimulerer til innovasjon, kreativitet, ansvarlighet og gir langt større mulighet for påvirkning enn den hierarkiske. Men den kloke vet også at vi mennesker trenger veiledning, rammer og struktur.

Dette har mange organisasjoner løst ved at de ikke lenger har ledere som autoriteter slik som tidligere. De har erfarne «fjellfolk» (også kalt ledere), gode prosesser støttet av moderne HR-systemer som tilrettelegger for den enkelte medarbeider som til gjengjeld har de beste forutsetninger for å skape, levere og prestere.

I en slik verden er medarbeideren i større grad sin egen lykkes smed og tar selv ansvar for læring, utvikling og karrière. Det liker vi. Passive dukker som forventer å bli plukket opp av en talentspeider og plassert ettertrykkelig i sjefsstolen går dårligere tider i møte.

Les e-bøkene

Les ‘LEDELSE PÅ 60 MINUTTER’
Les ‘Smart medarbeider på 60 minutter’