DEL gjerne!

Karrierevalg? Noen vet tidlig hva de passer til. Men mange tviler seg frem. Er du på rett hylle. Mange gjør minst ett skifte i løpet av livet.

For å bruke JTI-språket (Jungs Type Index) kan innsikt i egne preferanser være til hjelp ved karrièrevalg.

Arbeidsglede avhenger av om du får mulighet til å bruke dine preferanser.

Hvilket karrièrevalg skal jeg ta?

Mange tviler seg frem til et karrièrevalg

Hvis jobben din består av aktiviteter du foretrekker ut fra dine preferanser – vil du vanligvis fikse oppgavene bedre og med mer glede.

Hvis arbeidsområdene dine hovedsakelig krever at du tar beslutninger som oppleves naturlig for deg, vil beslutningene som oftest bli bedre og bli tatt med større sikkerhet, sier Optimas Organisasjonspsykologene.

Alle preferansene i din profil er viktige for din karrière og karrierevalg. De to midterste bokstavene i din typebetegnelse (de mentale funksjonene) betyr mye når det gjelder hvilken type jobb du vil utføre best og ha mest glede av.

Hvordan du går frem i din jobb, vil i stor grad bli avgjort av din Livsstil preferanse. Hva slags arbeid du vil like best innen et spesielt område, vil kan avhenge av om din preferanse er introversjon eller ekstroversjon, som handler om hvor du får og bruker energien din.

Listen under er anbefalte retninger, men er ikke de eneste jobbene du kan gjøre. Det er guide og indikasjon til karrièrer eller jobber som faller mer naturlig for den enkelte JTI- profil. Kjenner du din JTI-profil? Les videre.

GUIDE – De 16 Jungs typologier / JTI-profiler, karrièrevalg og retning

ESTJ

Arbeid som omhandler konkrete fag som krever objektiv analyse av konkrete fakta, som økonomi, revisjon, jus, IT, kirurgi, politi, forretning, ledelse, bank og finans, naturfaglig vitenskap, anvendt forskning, produksjon, konstruksjon og manuelt arbeid.

Naturlige ledere. En ESTJ jobber best når de har ansvaret og kan håndheve reglene.

ISTJ

Arbeid som omhandler konkrete fag som krever objektiv analyse av konkrete fakta, som økonomi, revisjon, jus, IT, kirurgi, politi, forretning, ledelse, bank og finans, naturfaglig vitenskap, anvendt forskning, produksjon, konstruksjon og manuelt arbeid.

I likhet med ESTJ har ISTJ en evne til å memorere og registrere detaljer, men jobber mer bak kulissene i stedet for i front som leder.

ESFJ

Arbeid som omhandler konkrete fag hvor personlig varme og omtenksomhet kan brukes effektivt i konkrete situasjoner med mennesker – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, hjelpetjenester, undervisning (av barn), service- og butikkfag, salg, kontorfag etc.

Jobber best i stillinger der de kan bruke sin naturlige varme på å bygge relasjoner med andre mennesker.

ISFJ

Arbeide som omhandler konkrete fag hvor personlige varme og omtenksomhet kan brukes effektivt i konkrete situasjoner for mennesker – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, hjelpetjenester, undervisning (av barn), service- og butikkfag, salg, kontorfag etc.

Tradisjonelle og jordnære, de har det beste i jobber der de kan hjelpe folk med å nå sine mål, eller hvor det er nødvendig med struktur.

ESTP

Arbeid som omhandler konkrete fag som krever objektiv analyse av konkrete fakta, som økonomi, revisjon, jus, data, kirurgi, politi, forretning, ledelse, bank og finans, naturfaglig vitenskap, anvendt forskning, produksjon, konstruksjon og manuelt arbeid.

De har en egen evne til å reagere på og løse umiddelbare problemer og overtale andre mennesker.

ISTP

Arbeid som omhandler konkrete fag som krever objektiv analyse av konkrete fakta, som økonomi, revisjon, jus, data, kirurgi, politi, forretning, ledelse, bank og finans, naturfaglig vitenskap, anvendt forskning, produksjon, konstruksjon og manuelt arbeid.

Med evne til å holde seg rolig under press, utmerker de seg i enhver jobb som krever umiddelbare tiltak.

ESFP

Arbeid som omhandler konkrete fag hvor personlige varme og omtenksomhet kan brukes effektivt i konkrete situasjoner med mennesker – f.eks. helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, hjelpetjenester, undervisning (av barn), service- og butikkfag, salg, kontorfag etc.

Optimistiske og morsomme, deres entusiasme er ideell for å motivere andre

ISFP

Fag hvor personlig varme og omtenksomhet kan brukes effektivt i konkrete situasjoner med mennesker – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, hjelpetjenester, undervisning (av barn), service- og butikkfag, salg, kontorfag etc.

De har en tendens til å gjøre det bra innen kunst, samt å hjelpe andre og jobbe med mennesker

ENFJ

Arbeid som omhandler utvikling av mennesker og deres potensiale – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, atferdsvitenskap, forskning, undervisning av unge og voksne, rådgivning, forfatterskap, kunst, musikk, kultur, salg av livsverdier etc.

Har en egen evne til å oppmuntre andre til å realisere seg og er gode ledere.

INFJ

Arbeid som omhandler utvikling av mennesker og deres potensiale – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, atferdsvitenskap, forskning, undervisning av unge og voksne, rådgivning, forfatterskap, kunst, musikk, kultur, salg av livsverdier etc.

Velsignet med en idealistisk visjon. De er på sitt beste når de jobber mot å gjøre visjonen til virkelighet.

ENFP

Arbeid som omhandler utvikling av mennesker og deres potensiale – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, atferdsvitenskap, forskning, undervisning av unge og voksne, rådgivning, forfatterskap, kunst, musikk, kultur, salg av livsverdier etc.

Kreative, glad i å ha det gøy. De utmerker seg i karrièrer som tillater dem å uttrykke sine ideer og spontanitet.

INFP

Arbeid som omhandler utvikling av mennesker og deres potensiale – som helseomsorg, humanitært arbeid, religiøst arbeid, atferdsvitenskap, forskning, undervisning av unge og voksne, rådgivning, forfatterskap, kunst, musikk, kultur, salg av livsverdier etc.

Analytiske og kan oppdage forbindelser mellom to tilsynelatende ikke-relaterte ting og fungerer best når de får lov til å bruke fantasien og kritisk tenkning.

ENTJ

Arbeid som omhandler teoretisk nytenkning innenfor samfunnsvitenskap, nasjonaløkonomi, teoretisk forskning, teknikk, ingeniørarbeid, ledelse, organisasjon og alle former for utvikling i forbindelse med tekniske og administrative områder.

De er født til å lede og kan styre organisasjonen mot en visjon med god organisering og forståelse av hva som må gjøres.

INTJ

Arbeide som omhandler teoretisk nytenkning innenfor forretning, samfunnsvitenskap, sosialøkonomi, teoretisk forskning, teknikk, ingeniørarbeid, ledelse, organisasjon og alle former for utvikling i forbindelse med tekniske og administrative områder.

Har talent for å gripe inn vanskelige, komplekse konsepter og strategier.

ENTP

Arbeid som omhandler teoretisk nytenkning innenfor samfunnsvitenskap, nasjonaløkonomi, teoretisk forskning, teknikk, ingeniørarbeid, ledelse, organisasjon og alle former for utvikling i forbindelse med tekniske og administrative områder.

Frihetsorienterte, de trenger en karrière som gjør at de kan handle selvstendig og uttrykke sin kreativitet og innsikt.

INTP

Arbeid som omhandler teoretisk nytenkning innenfor samfunnsvitenskap, sosialøkonomi, teoretisk forskning, teknikk, ingeniørarbeid, ledelse, organisasjon og alle former for utvikling i forbindelse med tekniske og administrative områder.

Analytiske og kan oppdage forbindelser mellom to tilsynelatende ikke-relaterte ting og fungerer best når de får lov til å bruke fantasien og kritisk tenkning.

Kjenner du din JTI-profil? Tenk gjennom om karrièrevalg og retning over stemmer for deg. Viktig å ha i bakhodet at dette ikke er en fasit, men en indikasjon på hvilke områder du kan oppleve motivasjon og arbeidsglede og ikke de eneste jobbene du kan gjøre eller være god til.

Les også:

Hva er Jungiansk Type Index? Lynkurs i JTI -verktøyet for personlig utvikling

Slik ble jeg litt klokere med JTI

JTI – workshop med teamet


For deg som vurderer ny jobb anbefaler jeg e-boken Jobb og karriere på 60 minutter, For deg som jobber med ledelse. Les e-boken Ledelse på 60 minutter. Begge er fulle konkrete og nyttige tips du kan ta i bruk med en gang. Motta e-bøkene mot symbolsk sum til Indias Barn.

[/fusion_builder_column]

LES E-BØKER

Ledelse på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Medarbeidersamtalen på 60 minutter
-for nye og erfarne ledere

Jobb og karriere på 60 minutter
-til deg som søker jobb eller vil endre karriere

Retorikk på 60 minutter
– for deg som snakker til et publikum

E-bøkene om Ledelse, kommunikasjon og medarbeiderskap

DEL gjerne!