DEL gjerne!

Kommer du til å lykkes i år? Målene ble satt tidlig på året og tiltakene som skulle sikre resultater og suksess er utført. Hva er status nå? Virket tiltakene og har du kontroll?

Forestill deg. Det er 1. oktober og tre måneder den magiske datoen 31. desember. Det er kort tid,  det haster men kanskje ikke for sent? Som leder har du et privilegium og en mulighet. Du kan du samle troppene!

Dersom du er «helt bak mål» er det enda kortere tid, men la ingenting være uprøvd . . . her er mine fem tips.

5 tips for å nå mål – i årets siste kvartal

  1. inviter alle som rapporterer til deg – først i samlet tropp
  2. snakk deretter med den enkelte i en 1-1 samtale. Hva kan hun eller han bidra med?
  3. bli enige og prioriter – hvilke aktiviteter er viktigst (av de viktige) for å nå målet?
  4. legg en 90-dagers plan
  5. stimuler til innsats – vær tilgjengelig og støttende for troppen din

De viktige 1-1 samtalenMål - Hvordan oppnå målet innen fristen?

Det viktigste spørsmålet i 1-1 samtalen med dine ansatte er; -hva NYTT og MER kan du bidra med på tampen av året for å sikre målene til enheten og virksomheten?

Ta i bruk alt du kan om genuin lytting og oppfølgingsspørsmål for å forstå essensen i budskapet til medarbeideren – diskuter deretter verdien av forslagene gitt tiden dere har frem mot “deadline”. Er dette realistisk?  Er det oppnåelig? Vil det gi effekt?

Sett sammen 90-dagers planen

Når alle samtaler er tatt og du har fått innspill, tanker og ideer, er det på tide å sette sammen 90-dagers planen med prosjekter, oppgaver, tiltak og frister.

Presenter planen samlet for dine medarbeidere og få deres siste innspill og aksept. Så er det tid for gjennomføring.

Gjennomføringen

Deleger, deleger, deleger. Stol på at medarbeiderne kan sine saker, gi armslag, men stå på sidelinjen for å sikre at de er på rett spor. Vis interesse, veiled og bidra der det er nødvendig.

Selv har jeg hatt ledere som har heiet på meg og ledere der jeg overlates til meg til selv. Så lenge førstnevnte ikke er en micro-manager – og sistnevnte ikke en velmenende leder som har misforstått og mikset begrepene interesse og innblanding – tror jeg at jeg kan påstå følgende:

Uansett medarbeiders type, preferanser og personlighet – om vedkommende er ekstrovert eller introvert – junior eller senior. Hjelp, støtte, interesse og anerkjennelse har aldri skadet – snarere tvert imot, men kanskje nettopp det som skal til for at målene nås og champagnen kan sprettes?

Husk feire når et mål eller milepæl er nådd

Og siden det du ber medarbeiderne om er ekstra innsats og kreativitet utover normalen, frist gjerne med noe ekstra hvis målet nås. Det kan være bonus, firmatur eller middag for to.

Bare pass på at medarbeideren forstår at det er middag med sin forsømte partner og ikke deg. Noen uker med ekstra innsats i mørke høstkvelder og førjulstid krever lokk og lur både på borte- og hjemmebane.

Les:
Har du et mål er det enklere å skyte blink
Medarbeidersamtale for dummies
Sent ute til medarbeidersamtalen? Forbered deg på 1-2-3

Sjekk workshops for ledere –  for målstyring og medarbeidersamtale


DEL gjerne!