DEL gjerne!

Workshop

Den moderne medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for god ledelse, men mange opplever at den allikevel ikke prioriteres. Hvorfor? Ofte bunner det ganske enkelt i lederes usikkerhet og manglende kunnskap.

Workshop: “Den moderne medarbeidersamtalen” er for deg med lederansvar.

Når ledere får mer innsikt og trening, inspireres de til å prioritere medarbeidersamtalen. Årsak?  De opplever i praksis at den gir stor verdi for dem selv og den enkelte medarbeider.

Målgruppe: HR, ledere

Varighet: ½ -1 dag (avhengig av behov)

INNHOLD i WORKSHOP’EN

 • Hensikten med medarbeidersamtalen
 • Hva er de nye trendene?
 • Medarbeidersamtalens tre steg

 • 1. forberedelsen

 • 2. gjennomføringen

 • 3. oppfølgingen

 • Temaer i samtalen – hva er vanlig praksis?

 • De vanligste unnskyldningene

 • Tips til dialogen med medarbeider

 • Lederstil, hvordan veilede / coache?

 • Hvordan gi og motta tilbakemelding?

 • Hvordan sette gode mål sammen med medarbeider?

 • Vanlige utfordringer og hvordan håndtere disse

 • Verdien av å følge opp medarbeidersamtalen

Bakgrunn

Berit Bjerknes

Jeg har vært rådgiver for HR og ledere i en årrekke, nasjonalt og internasjonalt. Medarbeidersamtalen, målstyring og prestasjonsledelse har vært fundamentet i min jobb.

Sjekk ut flere kurs/workshops

Ta kontakt

Få kompetanse, påfyll og inspirasjon. Det er i medarbeidersamtalen fundamentet for engasjement, utvikling og prestasjoner legges. 

Ditt navn
Din epost
Din melding til meg

Ja, send meg også nytt om HR, ledelse og kommunikasjon på epost (maks. en e-post per måned). Din informasjon blir ikke delt.


DEL gjerne!