DEL gjerne!

Vi har mange samtaler. Noen med oss selv, men for det meste snakker vi med partneren, kollegaen eller kunden. Når du allikevel skal ta en prat med andre enn deg selv. Hvorfor ikke gjøre det på en måte som gjør at din samtalepartner føler seg betydningsfull?

Utover å få andre til å føle seg betydningsfulle får du verdifull informasjon og større innsikt. Det kan skape magi i relasjonen, enten du er kjæreste, leder, mentor eller selger.

Når dette er sagt, kan de av oss som for det meste har lange samtaler med oss selv, bruke samme teknikk. Det kan være verdt forsøket. Store ting kan skje.

En samtale kan være mellom:

 • Leder & medarbeider
 • Kunde & leverandør
 • Mentor & adept
 • Coach & klient
 • Trener & utøver
 • Kjærester
 • Venner

Ifølge coach Margaret Paasche og mange andre som snakker om kommunikasjon

Skap magi i din neste samtale

fører gode spørsmål til mye positivt. Høyde under taket, en positiv kultur, følelse av å bli sett og verdsatt pluss mange andre «bivirkninger».

Selv lærte jeg spørsmålsteknikk for første gang av Mogens Klein noen ti-år tilbake. En fantastisk dansk kursleder engasjert av Hewlett-Packard Norge (på hans kurs sov ingen – heller ikke om natten).

Hva er trikset? spør du kanskje.

Et av de gode rådene er å stille konkrete, åpne, fremtidsrettede spørsmål.

På noen av mentorsamlingene for studenter på Høgskolen i Sør-Øst Norge i høst brukte jeg Paasches liste under, som tips til mentorene i samtaler med studenten.

Tanken min var at noen ganger er det godt å ha et bibliotek å ty til. Spesielt når vi har mest lyst til å snakke selv og overdøve samtalepartneren med våre egne tanker og gode råd.

Åpne, konstruktive spørsmål som fører til gode samtaler:

Start

 1. Hva har du lyst til du å snakke om?
 2. Hvilke mål har du?
 3. Hva er viktigst for deg å få avklart?
 4. Hvilke tanker har du gjort deg siden sist?
 5. Hva er status på det vi ble enige om?
 6. Hvilke refleksjoner har du gjort rundt …?
 7. Hvordan opplever du situasjonen?

Hindringer og begrensninger

 1. Hvilke hindringer eller begrensinger stopper deg?
 2. Hva hindrer deg mest?
 3. Hva er du mest opptatt av?
 4. Hvilke konsekvenser får det hvis …?

Planlegging og gjennomføring

 1. Hvordan tenker du å løse …?
 2. Når skal du gjøre dette?
 3. Hva må du gjøre for få til dette?
 4. Hva konkret trenger du for å nå målet ditt – ressurser og hjelp hva trenger du evt. å bli bedre på og hva skal til, osv.? Hvordan skal du gjøre det?

Fremtid

 1. Hvor langt inn i fremtiden tenker du deg …?
 2. Hva er din viktigste arbeidsoppgave om x mnd./år?
 3. Hvilke endringer ser/tenker/opplever du er viktig for deg? Hva opplever du vil være den best løsningen for deg? Hva er din alternative plan? Hva om …?

Avklare /sjekke

 1. Hva konkret mener du med …?
 2. Hvordan ville det da være? Konkretiser nærmere … hva ville skjedd hvis …?
 3. Hvordan er det hensiktsmessig for deg/oss …?
 4. Har jeg forstått deg riktig når …?
 5. Jeg forstår/hører/ser/opplever …

Kilde: Margaret Paasche, coach, prosessveileder og partner i CoachPartner www.coachpartner.no

Andre artikler om kommunikasjon:

Konfliktsky jeg? Nei, jeg bare misliker ubehagelige samtaler
Når ros blir ris! Tilbakemelding til velsignelse og forbannelse
Medarbeidersamtale for “dummies


DEL gjerne!