Du vet at medarbeidersamtalen er et viktig for god ledelse, men graden av gjennomføring i virksomheten er lav. Nedprioritering bunner ofte i usikkerhet og manglende kunnskap.

Få kompetanse, påfyll og inspirasjon. For det er i medarbeidersamtalen fundamentet for engasjement, utvikling og prestasjoner legges. 

Invester i kunnskap!
Når ledere får mer innsikt, inspireres de til å gjennomføre medarbeidersamtalen fordi de opplever verdien både for dem selv og den enkelte medarbeider.

Workshop’en for deg med ansvar for mennesker.

Målgruppe: HR, ledere

Varighet: ½ -1 dag (avhengig av behov)

INNHOLD

  • Hensikten med medarbeidersamtalen
  • Hva er de nye trendene?
  • Forberedelsen, gjennomføringen, oppfølgingen
  • Temaer i samtalen – hva er vanlig praksis?
  • Vanlige utfordringer
  • Kommunikasjon og dialog
  • Lederstil, hvordan ‘coache’ – gi veiledning
  • Hvordan gi og motta ‘feedback’

Ta kontakt

Ditt navn
Din epost
Din melding til meg (valgfritt)

Ja, send meg også nytt om HR, ledelse og kommunikasjon på epost (maks. en e-post per måned). Din informasjon blir ikke delt.

Den ‘nye’ medarbeidersamtalen 

JTI autorisert hos Optimas organisasjonpsykologene

Berit Bjerknes

Jeg har jobbet som konsulent og rådgiver for HR og ledere i en årrekke, nasjonalt og internasjonalt. Medarbeidersamtalen, målstyring og prestasjonsledelse har vært fundamentet i min jobb.

Sjekk ut flere kurs/workshops