DEL gjerne!

HVORFOR ER GOD LEDELSE SÅ VIKTIG?

Fordi slaget står ved de ansattes kompetanse, engasjement og prestasjoner

Mellomlederen er nøkkelen til virksomhetens resultater

Veien til god ledelse og utvikling av medarbeidere trenger ikke være verken lang eller tung.

Ledere jobber i høyt tempo, har hektiske hverdager og må stadig gjøre mer med mindre. Mange har vegg-til-vegg-møter og løper fra den ene aktiviteten til den andre. Det gjør det krevende å drive ledelse.

For å legge til rette for god ledelse jobber gjør mange virksomheter en systematisk gjennomgang av virksomhetens HR- og ledelsesprosesser nødvendig – ofte støttet av moderne digitale verktøy.  Minst like viktig er å tilby nye og eksisterende ledere veiledning. Som å

  • gjennomføre ulike medarbeidersamtaler
  • iverksette mål og handlingsplaner
  • beherske kunsten å kommunisere

Enkle virkemidler gir stor effekt på kort og lang sikt.

Medarbeidersamtalen

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen, forberedelse og gjennomføring.

Leder og medarbeider

Medarbeidersamtaler

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen; hensikt, innhold, forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

Målstyring

For å nå virksomhetens resultater må alle ansatte arbeide mot organisasjonens overordnede mål.

Gå i samme retning

Mål

Resultater nås når alle ansatte jobber mot organisasjonens overordnede målsetning; lær å sette gode og koordinerte mål.

Kommunikasjon

Informasjon er ofte undervurdert som et virkemiddel for å lykkes med å nå målene.

Hvordan kommunisere?

Kommunikasjon og budskap

Rett budskap er avgjørende for å lykkes med å nå mål. Hva som skal sies, til hvem, når og hvor og ikke minst hvordan.

JTI

Jungiansk Type Index. Et unikt verktøy for personlig utvikling, kommunikasjon og samarbeid.

Kraften i personligheten

JTI Teamutvikling 

Bedre kommunikasjon, beslutninger, samarbeid og læring. Se potensialet i teamet. Umiddelbar nytte i hverdagen.

E-bøker om ledelse, retorikk, jobb og karriere

DEL gjerne!