DEL gjerne!

Hjertesak – utdanning er nøkkelen til en lysere fremtid

Hvorfor er dette min hjertesak? I India er utdanning for mange den eneste måten å komme seg ut av dårlige levevilkår. Høyere utdanning er forbeholdt den bemidlede delen av befolkningen, mens ungdom fra familier uten økonomisk mulighet må ut i jobb, ofte før grunnskolen er fullført.

For jenter betyr ikke en god utdanning bare økonomisk trygghet, det gir dem også mulighet til å bestemme over egne liv og egen kropp.

Indias Barn har lang erfaring med å sikre skolegang for barn fra landsbyer med små resursser. Mange kommer fra landsbyer hvor ingen tidligere har tatt høyere utdanning. Ringvirkningene av utdanning og jobb er store, én god inntekt er nok til å forsørge hele storfamilien. Deres gode resultater kommer blant annet av svært tett oppfølging av hver enkelt elev og mulighet for individuelle tiltak ved behov. Nå har de mange ungdommer som har fullført videregående skole og ønsker å fortsette med høyere utdanning.

Møt Pragati hjertesak

Hjertesak. Utdanning for Indias BarnPragati ble elektriker, et yrke dominert av menn i India. Hjertesak

Det var ikke selvsagt at Pragati skulle få en tre-årig utdannelse som elektroingeniør. I dag jobber hun hos Pavarica Invertor Company, hvor hun er en av fire kvinner blant 70 menn.

– Det går helt fint, dette har alltid vært en mannsdominert sektor, men India er i endring. Neste mål for meg er å bli «advisor», smiler hun. Pragati tjener allerede godt og forsørger både seg, foreldrene og sine søsken.

Inntekten gjør at hun kan støtte både sin yngre søster og bror som begge er i gang med høyere utdannelse.

Møt Kirti

Hjertesak. Utdanning for Indias Barn

Kirti er blitt sivilingeniør. Hjertesak

Kirti har nylig fullført 4 års studier med glans og fått en god jobb. Kirti vokste opp i en familie med dårlig økonomi, men gjennom Indias Barn fikk Kirti støtte til studiene. Som nyutdannet og med en trainee-stilling tjener Kirti allerede 12 ganger mer enn sin far.

Etter kort tids praksis vil lønnen hennes stige kraftig. Kirti vil for all fremtid kunne forsørge seg selv og sin familie og sikre eventuelle egne barn både utdanning og en trygg fremtid.

Inntekten gjør at hun kan støtte både sin yngre søster og bror som begge er i gang med høyere utdanning.

Hjertesak

Inntekter til e-bøkene går til min hjertesak; unge jenter med motivasjon og evner til å ta høyere utdanning, men som mangler midler.

Ledelse på 60 minutter

Retorikk på 60 minutter

Smart medarbeider på 60 minutter

-Vi vet at det å satse på jenters utdanning ikke bare er nøkkelen til et bedre liv og selvstendighet for den enkelte, men også for familien og samfunnet.

Derfor gir jeg alle bidrag til fadderorganisasjonen Indias Barn – som handler nettopp om kompetanseutvikling til utdanning. Jeg har valgt Indias Barn som min hjertesak fordi de går i dybden, jobber på individnivå og kan vise til mange helt konkrete suksesshistorier og resultater.

Berit Bjerknes

E-bøker om Ledelse, kommunikasjon og medarbeiderskap

DEL gjerne!