DEL gjerne!

Målstyring  

Fra mål til handling. Workshop’en for deg med ansvar for resultater

Du vet at mål er viktig, men sliter med å få med alle. Invester i kunnskap, påfyll og inspirasjon til å ta arbeidet videre.  Når alle i teamet kjenner prinsippene, er det enklere å ta steget til neste nivå.

WORKSHOP – MÅLSTYRING – OPPLEGG OG INNHOLD

MÅLGRUPPE

HR, ledere, team

VARIGHET

½ -1 dag (avhengig av behov)

RESULTAT

 • gir innsikt og forståelse for hvorfor målstyring er viktig
 • deltagerne blir i stand til å utarbeide gode motiverende mål
 • tips til oppfølging og evaluering av fremdrift og resultater
 • hensikten med mål og målstyring

 • suksesskriterier / fallgruver
 • hva sier forskning om mål vs resultater?

 • hva skaper motivasjon?
 • vanlige utfordringer med målstyring

 • elementer i målhierarkiet
 • SMARTe mål, KPI’er og handlingsplaner
 • rutiner for oppfølging, justering og evaluering

Bakgrunn

Rådgiver for HR og ledere i en årrekke, nasjonalt og internasjonalt. Målstyring og prestasjonsledelse har vært et av de viktigste fundamentene i min jobb.

Sjekk flere  kurs/workshops innen HR, ledelse, kommunikasjon

Ta kontakt

  Ditt navn
  Din epost
  Din melding til meg

  Ja, send meg også artikler HR, ledelse og kommunikasjon på epost (maks. en e-post per måned). Din informasjon blir ikke delt.


  DEL gjerne!