Vanlige stilte spørsmål om JTI

Vanlige stilte spørsmål om JTI2020-12-11T09:17:59+01:00
DEL gjerne!

Vanlig stilte spørsmål (FAQ) – om Jungiansk Type Index (JTI)

Hvorfor er JTI viktig?2019-03-13T06:56:11+01:00

JTI er viktig for deg fordi du

 • får bedre forståelse av deg selv
 • lærer hvordan vi mennesker oppfatter informasjon
 • setter pris på egne og andres spesielle evner og styrker
 • lærer hvordan du skal utnytte din og andres styrke
 • utvikler og forbedrer områder som du overser eller som ikke faller så naturlig
 • vil oppleve stor glede av kunnskapen om personlighetstyper
Hva er JTI?2019-04-29T13:05:04+02:00

Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

 • Karriereutvikling og karriererådgivning
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling
 • Ledelsesrådgivning
 • Arbeidsmiljøutvikling
 • Konflikthåndtering
 • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
 • Yrkesvalg
 • Læringsstil

JTI måler menneskers preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

JTI gir deg med andre ord et rammeverk for å forstå deg selv og verdsette forskjeller hos andre (familie, venner, kollegaer).  JTI er utformet for å hjelpe deg med å identifisere din foretrukne måte å gjøre ting på fire hovedområder:

Energi – hvor retter du i hovedsak din energi, og hvor blir den fornyet?

Opplevelse – hvordan nærmer du deg omverdenen, hvor retter du primært din oppmerksomhet?

Avgjørelse – hva er din beslutningsstil – hvordan tar du avgjørelser?

Livsstil – hvordan håndterer du din ytre verden?

På JTI-online får du en gjennomgang av JTI metodikken.  Vi har bygget en online læring rundt konseptet slik at du får god innsikt i verktøyet og egne resultater. På den måten sparer du både tid og penger.

Du får innsikt og kunnskap, en test på 56 spørsmål, din JTI 4-bokstavs type, en grfisk fremstilling av resultatet av besvarelsen, og en verdifull rapport som beskriver dine generelle preferanser, styrker, utviklingsområder, karrière, arbeidsmiljø, læringsstil og kommunikasjonstil –  sammen med noen ord  til ettertanke.

Testen er utviklet av Optimas organisasjonspsykologene AS og basert på C.G Jungs typeteori.

Hvorfor ta JTI?2019-03-13T06:56:11+01:00

Fordelene ved JTI er at den er

  • ikke-vurderende
  • viser dine preferanser – det vil si hva du foretrekker
  • godt utprøvd, basert på grundig forskning
  • laget for normalt fungerende personer
  • profesjonelt administrert og tolket
  • lett å fylle ut

Rapporten du mottar etter at du har besvart spørsmålene kan fås på følgende språk: norsk, svensk, dansk, engelsk, polsk, tysk, flamsk, finsk, estisk, latvisk, lithuansk, italiensk, fransk og spansk.

 

Hva betyr de 4 bokstavene i JTI?2023-05-23T20:50:05+02:00

JTI-verktøyet hjelper deg å oppdage og forstå din personlighetstype ved å identifisere dine preferanser mellom fire par av motsetninger. Hver av de motsatte preferanser er representert med en bestemt bokstav

Ekstroversjon (E) eller Introversion (I)

Din preferanse viser om du har en tendens til å fokusere på og få energi fra folk og aktiviteter “utenfor deg selv” (E) eller om du henter energi fra din egen indre verden av tanker, refleksjon og indre erfaringsverden (I).Dimension

Sansing (S) eller INtuisjon (N)

Din preferanse viser om du har en tendens til å fokusere på informasjon som er ekte og håndgripelig gjennom dine 5 sanser her og nå (S) eller i det store bildet og ved å søke mønstre og se sammenhengen mellom fakta og framtidige muligheter (N).

Tenkning (T) eller Følelse (F)

Din preferanse viser om du har en tendens til å ta avgjørelser gjennom å resonnere og konkludere og logisk analyse (T) eller ved å vurdere hva som er viktig for deg og andre personer som er involvert og avveie hvordan viktige verdier best kan ivaretas (F).

AvgJørelse (J) eller OPplevelse (P)

Din preferanse angir om du vanligvis liker å leve livet ditt på en planlagt, strukturert, ordnet måte (J) eller i en åpen, fleksibel, spontan livsstil (P).

Hva kan du bruke JTI til?2016-07-29T12:39:58+02:00

Hva du får ved å bli kjent med JTI

 • lære dine preferanser å kjenne
 • få en logisk ordnet modell på mennesklig adferd
 • øke din selvfølelse (positivt menneskesyn)
 • forstå hvordan du passer i din jobb
 • diskutere dine følelser ut fra et objektivt rammeverk
 • kommunisere mer effektivt med andre
 • samarbeide bedre hjemme og på jobben
 • forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre
 • få en bedre motivasjon
JTI til personlig utvikling2017-05-26T09:49:14+02:00

Tankekors ..

 • vi har alle noe å lære og noe å lære andre
 • alle har sin egen vei til suksess
 • vi trenger ikke alltid å være enige, men det hjelper å forstå
 • det er det stor variasjon mellom de 16 JTI-typene
 • det er variasjoner innen den enkelte JTI-type
 • en typebeskrivelsene forklarer ikke alt
 • det er få enkle svar når det gjelder mennesker
Hva kan en virksomhet bruke JTI til?2019-09-24T13:38:39+02:00

Fordeler for virksomheten

Casual Business Meeting

 • en logisk ordnet modell for menneskelig adferd
 • redusererer uproduktive konflikter
 • identifiserer styrker og muligheter i grupper
 • identifiserer tilstanden i spesifikke enheter eller funksjoner
 • får en teori som er rimelig enkel å forstå
 • byggre opp forståelse for normer og kultur
 • forstår hvordan en person passer i sin jobb
 • får en test som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv
 • utvikler områder som kommunikasjon, karriereutvikling, ledertrening og lagbygging
JTIs begrensninger2019-03-13T06:56:13+01:00

JTI typeteori har sine begrensninger.  Den forklarer ikke alt og man skal ikke overtolke andre gjennom typekunnskap.  Typeteorien grupperer mennesker i et antall relative grove kategorier og gir begrenset mulighet til å fange de individuelle nyansene.

Med disse begrensningene i minne, vet vi likevel at typetoerien gir en innsikt i likheter og forskjellom mellom mennesker som de fleste opplever som meningsfull. Anvendt på en seriøs og faglig fundert måte, kan typekunnskap være verdifull og nyttig for individer, grupper og organisasjoner.  Blant de sentrale bruksområdene er:

 • selvinnsikt og egenutvikling
 • valg av utdanning, yrke, karriere
 • personlig rådgivning
 • samlivsrådgivning
 • utvikling av kommunikasjon og samspill mellom mennesker
 • problemløsning og konflikthåndtering
 • utvikling av samarbeid og arbeidsmiljø
 • undervisning og læring
 • verdsettelse og bedre nyttiggjøring av ansatte
 • lederutvikling
 • teamutvikling
Hvorfor betale når man kan få det gratis på nett?2019-03-13T06:56:13+01:00

Vårt mål er å levere en forskningsstøttet opplevelse som gir gyldige og pålitelige resultater samt et verktøy for personlig utvikling. JTI-online er beregnet for folk som ønsker noe utover en uformell personlighets-quiz. Utover å få vite din fire-bokstavs JTI profil får du med JTI-online en rapport basert på dine svar. Rapporten gir deg verdifull input innen følgende temaer:

 • dine generelle egenskaper og styrker
 • karriere
 • læringsstil og arbeidsstil
 • utviklingsområder
 • trivsel, suksess og arbeidsmiljø
 • ord til ettertanke

Inkludert i prisen er:

 • Link til JTI-online – 56 spørsmål
 • Din egen JTI-rapport (14 sider)
 • Grafisk fremstilling av din JTI profil
 • JTI – personlig gjennomgang (Skype)
 • Håndbok – praktisk innføring i JTI

 

JTI-rapportens innhold2020-11-03T15:27:12+01:00

Hva inneholder JTI-rapporten?

 • JTI-profil (typologi)
 • sterke sider
 • generelle egenskaper ved den enkeltes preferanser
 • spesifikke utviklingsområder
 • kommunikasjonform
 • læringsstil
 • karrieremuligheter
 • arbeidsstil
 • trivsel- og suksessfaktorer
 • arbeidsmiljø
 • … i tillegg får du noe til ettertanke

Grafisk fremstilling av scoring - JTI rapporten

JTI-rapporten

Etikk og konfidensialitet2019-02-06T22:42:56+01:00

Scalero benytter og kjøper JTI-testen som er utviklet av Organisasjonspsykologene Optimas og legger derfor ved deres prinsipper for etikk.  Vi som er sertifisert hos Optimas plikter å følge samme retningslinjer.

——————————–

Utdrag fra Organisasjonspsykologene Optimas

I vårt arbeid legger vi til grunn “Etiske prinsipper for nordiske psykologer”. Dette våre oppdragsgivere sikkerhet for at vår praksis

 • utøves med dyp respekt for våre klienters integritet
 • er basert på faglighet og dokumentert erfaring, herunder også en bevisst og kritisk vurdering av hvorvidt vår kompetanse er den rette for å påta oss et gitt oppdrag
 • er underlagt den strengeste taushetsplikt

Etiske prinsipper for nordiske psykologer finnes på Norsk Psykologforenings side, www.psykol.no


DEL gjerne!