JTI-verktøyet hjelper deg å oppdage og forstå din personlighetstype ved å identifisere dine preferanser mellom fire par av motsetninger. Hver av de motsatte preferanser er representert med en bestemt bokstav

Ekstroversjon (E) eller Introversion (I)

Din preferanse viser om du har en tendens til å fokusere på og få energi fra folk og aktiviteter “utenfor deg selv” (E) eller om du henter energi fra din egen indre verden av tanker, refleksjon og indre erfaringsverden (I).Dimension

Sansing (S) eller INtuisjon (N)

Din preferanse viser om du har en tendens til å fokusere på informasjon som er ekte og håndgripelig gjennom dine 5 sanser her og nå (S) eller i det store bildet og ved å søke mønstre og se sammenhengen mellom fakta og framtidige muligheter (N).

Tenkning (T) eller Følelse (F)

Din preferanse viser om du har en tendens til å ta avgjørelser gjennom å resonnere og konkludere og logisk analyse (T) eller ved å vurdere hva som er viktig for deg og andre personer som er involvert og avveie hvordan viktige verdier best kan ivaretas (F).

AvgJørelse (J) eller OPplevelse (P)

Din preferanse angir om du vanligvis liker å leve livet ditt på en planlagt, strukturert, ordnet måte (J) eller i en åpen, fleksibel, spontan livsstil (P).