Hva du får ved å bli kjent med JTI

  • lære dine preferanser å kjenne
  • få en logisk ordnet modell på mennesklig adferd
  • øke din selvfølelse (positivt menneskesyn)
  • forstå hvordan du passer i din jobb
  • diskutere dine følelser ut fra et objektivt rammeverk
  • kommunisere mer effektivt med andre
  • samarbeide bedre hjemme og på jobben
  • forstå hvorfor noe faller lett for enkelte, og vanskelig for andre
  • få en bedre motivasjon