Den Jungianske Type Index (JTI) er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy, dvs den sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer, videreutviklet av Ringstad og Ødegård. JTI er enkel å bruke og lett å forstå. Den gjør det mulig å si noe om hva som er typisk for en person, dvs hva som faller naturlig for personen å gjøre (personens preferanse) i en gitt situasjon, uten at personen nødvendigvis behøver å opptre likt hele tiden.

JTI er nyttig i mange sammenhenger. Den kan hjelpe oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen arbeidsoppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med.

JTI er verdifull ved blant annet:

  • Karriereutvikling og karriererådgivning
  • Teamutvikling
  • Lederutvikling
  • Ledelsesrådgivning
  • Arbeidsmiljøutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Kompetanseutvikling / personlig utvikling
  • Yrkesvalg
  • Læringsstil

JTI måler menneskers preferanser langs fire “hovedlinjer” (dimensjoner) i personligheten, med 8 preferanser fordelt på de 4 dimensjonene.

JTI gir deg med andre ord et rammeverk for å forstå deg selv og verdsette forskjeller hos andre (familie, venner, kollegaer).  JTI er utformet for å hjelpe deg med å identifisere din foretrukne måte å gjøre ting på fire hovedområder:

Energi – hvor retter du i hovedsak din energi, og hvor blir den fornyet?

Opplevelse – hvordan nærmer du deg omverdenen, hvor retter du primært din oppmerksomhet?

Avgjørelse – hva er din beslutningsstil – hvordan tar du avgjørelser?

Livsstil – hvordan håndterer du din ytre verden?

På JTI-online får du en gjennomgang av JTI metodikken.  Vi har bygget en online læring rundt konseptet slik at du får god innsikt i verktøyet og egne resultater. På den måten sparer du både tid og penger.

Du får innsikt og kunnskap, en test på 56 spørsmål, din JTI 4-bokstavs type, en grfisk fremstilling av resultatet av besvarelsen, og en verdifull rapport som beskriver dine generelle preferanser, styrker, utviklingsområder, karrière, arbeidsmiljø, læringsstil og kommunikasjonstil –  sammen med noen ord  til ettertanke.

Testen er utviklet av Optimas organisasjonspsykologene AS og basert på C.G Jungs typeteori.