JTI er viktig for deg fordi du

  • får bedre forståelse av deg selv
  • lærer hvordan vi mennesker oppfatter informasjon
  • setter pris på egne og andres spesielle evner og styrker
  • lærer hvordan du skal utnytte din og andres styrke
  • utvikler og forbedrer områder som du overser eller som ikke faller så naturlig
  • vil oppleve stor glede av kunnskapen om personlighetstyper