JTI typeteori har sine begrensninger.  Den forklarer ikke alt og man skal ikke overtolke andre gjennom typekunnskap.  Typeteorien grupperer mennesker i et antall relative grove kategorier og gir begrenset mulighet til å fange de individuelle nyansene.

Med disse begrensningene i minne, vet vi likevel at typetoerien gir en innsikt i likheter og forskjellom mellom mennesker som de fleste opplever som meningsfull. Anvendt på en seriøs og faglig fundert måte, kan typekunnskap være verdifull og nyttig for individer, grupper og organisasjoner.  Blant de sentrale bruksområdene er:

 • selvinnsikt og egenutvikling
 • valg av utdanning, yrke, karriere
 • personlig rådgivning
 • samlivsrådgivning
 • utvikling av kommunikasjon og samspill mellom mennesker
 • problemløsning og konflikthåndtering
 • utvikling av samarbeid og arbeidsmiljø
 • undervisning og læring
 • verdsettelse og bedre nyttiggjøring av ansatte
 • lederutvikling
 • teamutvikling