Fordeler for virksomheten

Casual Business Meeting

  • en logisk ordnet modell for menneskelig adferd
  • redusererer uproduktive konflikter
  • identifiserer styrker og muligheter i grupper
  • identifiserer tilstanden i spesifikke enheter eller funksjoner
  • får en teori som er rimelig enkel å forstå
  • byggre opp forståelse for normer og kultur
  • forstår hvordan en person passer i sin jobb
  • får en test som er enkel å administrere og som er kostnadseffektiv
  • utvikler områder som kommunikasjon, karriereutvikling, ledertrening og lagbygging