Hva inneholder JTI-rapporten?

 • JTI-profil (typologi)
 • sterke sider
 • generelle egenskaper ved den enkeltes preferanser
 • spesifikke utviklingsområder
 • kommunikasjonform
 • læringsstil
 • karrieremuligheter
 • arbeidsstil
 • trivsel- og suksessfaktorer
 • arbeidsmiljø
 • … i tillegg får du noe til ettertanke

Grafisk fremstilling av scoring - JTI rapporten

JTI-rapporten