Scalero benytter og kjøper JTI-testen som er utviklet av Organisasjonspsykologene Optimas og legger derfor ved deres prinsipper for etikk.  Vi som er sertifisert hos Optimas plikter å følge samme retningslinjer.

——————————–

Utdrag fra Organisasjonspsykologene Optimas

I vårt arbeid legger vi til grunn “Etiske prinsipper for nordiske psykologer”. Dette våre oppdragsgivere sikkerhet for at vår praksis

  • utøves med dyp respekt for våre klienters integritet
  • er basert på faglighet og dokumentert erfaring, herunder også en bevisst og kritisk vurdering av hvorvidt vår kompetanse er den rette for å påta oss et gitt oppdrag
  • er underlagt den strengeste taushetsplikt

Etiske prinsipper for nordiske psykologer finnes på Norsk Psykologforenings side, www.psykol.no