DEL gjerne!

Fra St. Hans i juni til skolestart i august går Norge i koma og høsten kommer med et brak av planer, strategier, budsjetter, mål og prosjekter. Smarte ledere kommer årets to siste kvartaler i forkjøpet ved å diskutere mål og leveranser med sine medarbeidere allerede i juni. De vet at målene godgjør seg i underbevisstheten mens vi døser i solen og drømmer om vår daglige dose iskald hvitvin.

De vet at denne samtalen, diskusjonen, avklaringene, forventningene og mål er avgjørende for om de lander året med 20 i stil.

Legg vekt på den enkeltes potensiale

Selv om en person ikke har levert som forventet så langt, tar smarte ledere utgangspunkt i den enkeltes muligheter i en slik målsamtale. De vet at alle har et potensial og at det noen ganger kan det ta litt å komme frem til essensen. De legger vekt på det som fungerer (og gir eksempler) og kommer med forslag til hvordan det som ikke fungerer så bra, kan gjøres annerledes. De lager en plan og følger den sammen med medarbeideren og gjør oppfølgingen enkel ved å bruk moderne HR-software, spesialutviklet for akkurat dette.

SMARTe mål har best effekt dersom de utarbeides i fellesskap.

Definerer mål og resultater

Smarte ledere ser etter måter å være tydelige på (ja, medarbeiderne vil det). De diskuterer ønskede resultater og setter mål sammen med sin medarbeider.

De vet at mål handler om å ha en tydelig retning og at medarbeiders rolle og mål må knyttes til enhetens målsetninger. Det å lage gode mål er ikke alltid enkelt, men ved å benytte SMART-metoden når de langt i å sette tydelige, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte mål.

Effekten av å utarbeide arbeidsmål i fellesskap

Selv om mange har en oppfatning at mål på individnivå kun brukes for styring ovenfra, vet disse lederne at SMARTe mål har best effekt dersom de utarbeides i fellesskap.

Her er flere tips til målsamtalen

  1. Vær forberedt og be medarbeideren forberede seg
  2. Fokuser på prestasjoner – ikke personen
  3. Innrøm at du ikke vet alt
  4. Vær fremtidsrettet
  5. Definer mål og viktige resultater

Smarte ledere investerer tid i dette verdifulletet før de ‘lukker’ butikken og forsvinner inn i fellesferien.

Når de våkner fra dvalen henter medarbeiderne de avtalte målene opp i bevisstheten (og er de glemt er de jo dokumentert), de er topp motiverte og klare til å gå løs på årets viktige og avgjørende innspurt.

Workshops for ledere

Les også:

Photo credit: Pxfuel.com/en/free-photo-ebnnh / Pixabay.com


DEL gjerne!