Hva inneholder JTI-rapporten?

Rapport

 • din typologi
 • dine sterke sider
 • generelle egenskaper ved dine preferanser
 • utviklingsområder
 • kommunikasjon
 • læringsstil
 • karriere
 • arbeidsstil
 • trivsel og suksess
 • arbeidsmiljø
 • til ettertanke