DEL gjerne!

Få nye perspektiver med Jungiansk Type Index – opplev kraften i personligheten

JTI-online – et anerkjent verktøy for personlig utvikling.

Hva JTI ER

JTI gir deg innblikk i din psykologiske type og er et rammeverk som øker forståelse og aksept av menneskelige forskjeller. Innsikten hjelper deg å verdsette og forstå deg selv og ulikhetene i relasjoner og team.

Hva JTI IKKE er

JTI er ikke utleverende eller vurderende.

Det er ikke IQ eller personligstest og det finnes ikke bra eller dårlige profiler i JTI.

-Flere av oss har tatt analysen andre steder før, men det har en ekstra verdi når fasilitator er så kunnskapsrik og erfaren.

Berit er rolig og robust, med et humoristisk blikk som gav oss flere viktige innspill som satte i gang viktige refleksjoner for oss i ledergruppen.

Det nytter ikke bare å ta en JTI- analyse. Hjelp til å tolke og forstå resultatene, individuelt og i gruppe er enda viktigere. Der var du virkelig god, Berit!

Laila, CEO

– JTI analysen treffer meg mitt i magen og det er helt utrolig hvor godt jeg kjenner meg selv igjen. Dersom jeg tar tak i utviklingsområdene vet jeg at jeg vil få en bedre hverdag.

Nå har jeg fått en bevissthet på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre. Både for meg selv og de rundt meg.

Frøydis, leder

– JTI-workshop’en var lærerik, bevisstgjørende og utviklende, og har skapt en ny dynamikk i kommunikasjonen i teamet.

Kristian, daglig leder
JTI WORKSHOP
VANLIGE SPØRSMÅL

DEL gjerne!