DEL gjerne!

Hvorfor er god ledelse så viktig?

Fordi slaget står ved de ansattes kompetanse, engasjement og prestasjoner.

Mellomlederen er nøkkelen til virksomhetens resultater

Veien til god ledelse og utvikling av medarbeidere trenger ikke være verken lang eller tung.

Ledere jobber i høyt tempo, har hektiske hverdager og må stadig gjøre mer med mindre. Mange har vegg-til-vegg-møter og løper fra den ene aktiviteten til den andre. Det gjør det krevende å drive ledelse.

For å legge til rette for god ledelse er en systematisk gjennomgang av virksomhetens HR- og ledelsesprosesser nødvendig – støttet av moderne digitale verktøy og god veiledning.  Dette frigjør tid til å rette oppmerksomheten på utvikling av lederen selv. Som å

  • gjennomføre ulike medarbeidersamtaler
  • iverksette mål og handlingsplaner
  • beherske kunsten å kommunisere

Enkle virkemidler gir stor effekt på kort og lang sikt.

Medarbeidersamtalen

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen, forberedelse og gjennomføring.

Leder og medarbeider

Medarbeidersamtaler

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen; hensikt, innhold, forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

Målstyring

For å nå virksomhetens resultater må alle ansatte arbeide mot organisasjonens overordnede mål.

Gå i samme retning

Mål

Resultater nås når alle ansatte jobber mot organisasjonens overordnede målsetning; lær å sette gode og koordinerte mål.

Kommunikasjon

Informasjon er ofte undervurdert som et virkemiddel for å lykkes med å nå målene.

Hvordan kommunisere?

Kommunikasjon og budskap

Rett budskap er avgjørende for å lykkes med å nå mål. Hva som skal sies, til hvem, når og hvor og ikke minst hvordan.

Jungiansk Type Index (JTI)

JTI-teamutvikling. Et unikt verktøy for personlig utvikling, kommunikasjon og samarbeid.

Opplev kraften i personligheten

JTI Teamutvikling 

Opplev mer effektiv kommunikasjon, beslutninger, karriere og og læring. Oppdag potensialet i teamet og få umiddelbar nytte i hverdagen.

E-bøker om ledelse, retorikk, jobb og karriere

DEL gjerne!