DEL gjerne!

Hvorfor er god ledelse så viktig?

Fordi slaget står ved de ansattes kompetanse, engasjement og prestasjoner.

  • Teamwork
  • Strategi

Mellomlederen er nøkkelen til virksomhetens resultater

Veien til god ledelse og utvikling av medarbeidere trenger ikke være verken lang eller tung.

En systematisk gjennomgang av virksomhetens HR- og ledelsesprosesser, effektive verktøy og god veiledning vil støtte mellomlederen i å utøve sin viktige rolle.

Enkle virkemidler gir stor effekt på kort og lang sikt.

Medarbeidersamtalen

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen, forberedelse og gjennomføring.

Leder og medarbeider

Medarbeidersamtaler

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen; hensikt, innhold, forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

Målstyring

For å nå virksomhetens resultater må alle ansatte arbeide mot organisasjonens overordnede mål.

Gå i samme retning

Mål

Resultater nås når alle ansatte jobber mot organisasjonens overordnede målsetning; lær å sette gode og koordinerte mål.

Kommunikasjon

Informasjon er ofte undervurdert som et virkemiddel for å lykkes med interne endringer.

Hvordan kommunisere?

Kommunikasjon og budskap

Rett budskap til rett tid er avgjørende for å lykkes i endringsprosesser. En informasjonsplan er en viktig del av et initiativ.

Spørsmål? Ta kontakt
Samtale

Be om e-boken Ledelse på 60 minutter

DEL gjerne!