Hvorfor er god ledelse så viktig?

Fordi slaget står ved de ansattes kompetanse, engasjement og prestasjoner.

Mellomlederen har en nøkkelrolle når det gjelder virksomhetens resultater.

Veien til god ledelse og utvikling av medarbeidere trenger ikke være verken lang eller tung.

En systematisk gjennomgang av virksomhetens HR- og ledelsesprosesser, effektive verktøy og god veiledning vil støtte mellomlederen i å utøve sin viktige rolle.

Enkle virkemidler som gir stor effekt på kort og lang sikt.

Medarbeidersamtalen

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen, forberedelse og gjennomføring.

Leder og medarbeider

Medarbeidersamtaler

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen; hensikt, innhold, forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

Målstyring

For å nå virksomhetens resultater må alle ansatte arbeide mot organisasjonens overordnede mål.

Gå i samme retning

Mål

Resultater nås når alle ansatte jobber mot organisasjonens overordnede målsetning; lær å sette gode og koordinerte mål.

Kommunikasjon

Informasjon er ofte undervurdert som et virkemiddel for å lykkes med interne endringer.

Hvordan kommunisere?

Kommunikasjon og budskap

Rett budskap til rett tid er avgjørende for å lykkes i endringsprosesser. En informasjonsplan er en viktig del av et initiativ.

Spørsmål? Ta kontakt

Anbefalinger

– JTI-anaysen treffer meg mitt i magen og det er helt utrolig hvor godt jeg kjenner meg selv igjen. Dersom jeg tar tak i utviklingsområdene vet jeg at jeg vil få en bedre hverdag. Nå har jeg fått en bevissthet på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre. Både for meg selv og de rundt meg.

Tusen takk for at jeg fikk muligheten.

Vice President, Corporate Human Resources

Frøydis
Levde opp til våre høye forventninger og leverte i tide på budsjett og på det høye kvalitetsnivået som vi ble lovet. En helt unik måte å holde hodet kaldt når utfordringer oppstår og kommer alltid ut på topp. Eksepsjonell prosjektledelse. Dyp kunnskap og ekspertise på sitt område, og i stand til å formidle komplekse budskap på en tydelig måte til interessenter på alle nivåer.

Head of Global HR Operations

Harald
– Knowledgeable and expert business consultancy in the areas of performance management and creating performance goals and results. Has an excellent client relations approach. Highly professional in all situations.
James
I know Berit as a consultant, project manager and a leader in several positions at Hewlett-Packard Norge and CatalystOne Solutions and as member of the management team in CatalystOne. She has a high degree of work ethics and professionalism in her work. She is knowledgeable and has a coaching leadership style and is dedicated to the success of her employees and customers. In my view she has been a major contributor in building CatalystOne Solutions to be a successful company and market leader in the Nordics.
Kristin

Når fremgang og utvikling er viktig!