DEL gjerne!

Hvorfor er god ledelse så viktig?

Fordi slaget står ved de ansattes kompetanse, engasjement og prestasjoner.

Mellomlederen har en nøkkelrolle når det gjelder virksomhetens resultater.

Veien til god ledelse og utvikling av medarbeidere trenger ikke være verken lang eller tung.

En systematisk gjennomgang av virksomhetens HR- og ledelsesprosesser, effektive verktøy og god veiledning vil støtte mellomlederen i å utøve sin viktige rolle.

Enkle virkemidler som gir stor effekt på kort og lang sikt.

Medarbeidersamtalen

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen, forberedelse og gjennomføring.

Leder og medarbeider

Medarbeidersamtaler

Systematisk gjennomgang av medarbeidersamtalen; hensikt, innhold, forberedelse, gjennomføring og oppfølging.

Målstyring

For å nå virksomhetens resultater må alle ansatte arbeide mot organisasjonens overordnede mål.

Gå i samme retning

Mål

Resultater nås når alle ansatte jobber mot organisasjonens overordnede målsetning; lær å sette gode og koordinerte mål.

Kommunikasjon

Informasjon er ofte undervurdert som et virkemiddel for å lykkes med interne endringer.

Hvordan kommunisere?

Kommunikasjon og budskap

Rett budskap til rett tid er avgjørende for å lykkes i endringsprosesser. En informasjonsplan er en viktig del av et initiativ.

Spørsmål? Ta kontakt

Be om e-boken Ledelse på 60 minutter

DEL gjerne!