DEL gjerne!

Mange starter i ny jobb i august og januar. Er du en av dem? Fra du signerte ansettelseskontrakten har du tenkt hvordan det blir. Du er begeistret, spent, nervøs og klar. Alt på en gang. Du vet hvor viktig det er å få en god start og at du selv kan påvirke hvor bra det blir.

Tipsene under er en liste over hva du som smart medarbeider bør gjøre….

7 smarte ting –  du som ny medarbeider –  gjør i ny jobb

  1. Du tar ikke for gitt at den nye lederen har en stillingsbeskrivelse klar. Du venter ikke på at leder inviterer til samtale, men tar selv initiativet til en prat om hva som forventes av deg dersom lederen ikke gjør det. Du vet at om forventningene ikke er avklart blir det misforståelser før eller senere.
  1. Du gaper ikke over for mye, men blir god på 3-4 av de viktigste aktivitetene i rollen din. Du ber gjerne om et møte med erfarne kolleger og spør hva de gjør og hvordan. Du kopierer, lærer av de beste og tar ansvar for egen læring og utvikling.
  2. Du forstår at du er ny og må gjøre deg fortjent til tillit. Du leverer som avtalt, men vet at det er også er smart å overraske ved å gjøre det lille ekstra. Du holder din leder orientert om fremdrift og er ikke nødvendigvis ‘flinkis’ i det stille.
  3. Du benytter tiden godt. Som ny vet du at du kan spørre hvem som helst om hva som helst. Du er aldri redd for å stille spørsmål  og har ofte et forslag til løsning for å vise at du  ikke bare dumper alt i fanget på din leder. Du vet at en leder ikke nødvendigvis er Orakelet i Delfi, men kanskje en som rett og slett bli veldig glad for at du som nyansatt er konstruktiv, kreativ og ‘tenker sjæl’.
  1. Du går varsomt frem. Du lytter, observerer og tilpasser deg miljø og kultur. Du bidrar ikke til baksnakking, er positiv og hjelper andre rundt deg til å lykkes – inkludert din egen leder.
  1. Før du ble ansatt gjorde du selvsagt grundige undersøkelser av din nye arbeidsgiver. Du spurte om deres HR-prosesser, om kompetanseutvikling og karrieremuligheter. Du sjekket ut deres HR-årshjul for å forstå hvordan medarbeidersamtaler, utviklingsplaner og målstyring er satt i system.
  1. Du spurte om kulturen, verdiene og hvordan disse etterleves i praksis og hvilken ledelsesfilosofi selskapet har. Du tok også en avsjekk med deg selv om du ville passe inn – også på sikt.

En god og moderne arbeidsgiver har selvsagt proff onboarding, moderne HR-software og flinke ledere, men smarte medarbeidere er ikke å forakte det heller.

Lykke til i ny jobb!

Les e-bøkene

E-bøkene om Ledelse, kommunikasjon og medarbeiderskap

DEL gjerne!