DEL gjerne!

JTI – et anerkjent verktøy for team- og personlig utvikling

JTI gir deg innblikk i din psykologiske type og er et rammeverk som øker forståelse og aksept av menneskelige forskjeller

Innsikten hjelper deg å verdsette og forstå deg selv og ulikhetene i relasjoner og team

Utnytt potensialet i teamet, opplev umiddelbar nytte i hverdagen – jobb og privat gjennom økt kunnskap og dypere innsikt i deg selv og andre.

Hvorfor er Jungs Type Index (JTI) viktig?

  • du får bedre forståelse av deg selv

  • du forstår hvordan du best lærer og oppfatter informasjon

  • du lærer hvordan utnytte egen og andres evner og styrke

  • du utvikler og forbedrer egenskaper du har oversett

  • du får stor nytte av kunnskapen om ulike personlighetstyper

– JTI-testen treffer meg mitt i magen og det er helt utrolig hvor godt jeg kjenner meg selv igjen. Dersom jeg tar tak i utviklingsområdene vet jeg at jeg vil få en bedre hverdag. Nå har jeg fått en bevissthet på hva som er bra og hva som kan gjøres bedre. Både for meg selv og de rundt meg.

Tusen takk for at jeg fikk muligheten.

Frøydis, leder

Kraften i personligheten!

JTI gir deg et rammeverk for å forstå deg selv

og verdsette forskjellene hos andre.

JTI autorisert hos Optimas organisasjonpsykologene

Berit Bjerknes – JTI autorisert hos Optimas organisasjonpsykologene.

Jeg har vært rådgiver for HR og ledere i en årrekke, nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Nå har jeg mitt eget selskap og brenner for å dele og utveksle kunnskap og erfaring.  JTI-sertifisert hos Optimas Organisajonspsykologene i 2010 og en ENLP Master fra 2005.


DEL gjerne!