Tankekors ..

  • vi har alle noe å lære og noe å lære andre
  • alle har sin egen vei til suksess
  • vi trenger ikke alltid å være enige, men det hjelper å forstå
  • det er det stor variasjon mellom de 16 JTI-typene
  • det er variasjoner innen den enkelte JTI-type
  • en typebeskrivelsene forklarer ikke alt
  • det er få enkle svar når det gjelder mennesker