DEL gjerne!

Er du omgitt av folk som kjenner JTI, kan samtalene virke forvirrende og irriterende.

I denne artikkelen vil du raskt få innblikk i det grunnleggende. Her er en enkel guide for å forstå JTI-typene og hvordan alt passer sammen.

De fire bokstavene i Jungiansk Type Index

JTI-profil

Når du gjør en JTI-analyse kommer resultatene dine i form av en 4-bokstavs kombinasjon. Disse angir din psykologiske type som eksempelvis ISTJ eller ENFP. Hver av de fire bokstavene representerer det som er referert til som en “preferanse”. Det er akkurat det som ordet indikerer – en preferanse – eller det du dypest sett foretrekker.

Ekstroversjon eller en person som er ekstrovert – retter og henter sin energi fra den ytre verden; fra mennesker og ting. Det betyr at du naturlig foretrekker å tenke, handle og kommunisere på en bestemt måte. Du forteller gjerne hva du tenker, er handlingsorientert, uttrykksfull og liker å omgås mange mennesker.

Det betyr ikke nødvendigvis at du ALLTID tenker, handler og kommuniserer på en ekstrovert måte i alle situasjoner.

Ekstroversjon representert ved bokstaven E er resultatet av svarene du ga på området energi. Det betyr at en ESTJ-type foretrekker ekstroversjon (E). Ble resultatet INFP foretrekker du introversjon (I) – med andre ord – du henter energi fra den indre verden og må ofte bli spurt hva du tenker, er reflekterende, ettertenksom, reservert og foretrekker å omgås få mennesker. Les også Ekstrovert, introvert og misforstått?

Hver av de fire bokstavene i JTI består av en kombinasjon av preferanser også kalt “preferansepar”:

Ekstroversjon (E) / Introversjon (I) – Energi

Dette er en beskrivelse av hvor du retter din oppmerksomhet og hvor du henter energi. Hvis du foretrekker Ekstroversjon (E), fokuserer du på og får din energi fra den ytre verden av mennesker og aktiviteter. Hvis du foretrekker Introversjon (I), liker du best å rette oppmerksomheten innover på egne ideer og erfaringer og du får energi av å utforske den indre verden.

Sansing (S) / INtuisjon (N) – Læring og informasjon

Dette beskriver hvordan du liker å ta inn informasjon og læring. Hvis du er en (S) – Sansing, liker du det som er ekte og håndgripelig gjennom dine 5 sanser og konkrete opplysninger basert på hva som faktisk skjer her og nå. Hvis du liker å fokusere på helhet og det store bildet ved å søke mønstre og identifisere forhold og sammenhenger, indikerer det en preferanse for Intuisjon (N). Du er også fremtidsrettet.

Tenker (T) / Følelse (F) – Beslutninger

Dette beskriver din tendens til å ta avgjørelser. Hvis du er en (T) – Tenkning, vil du se på de logiske konsekvensene og fjerne deg selv fra situasjonen for å analysere fordeler og ulemper, resonnere og konkludere. Hvis du er en (F) – Følelse, plasserer du deg mentalt i situasjonen, vurderer hva som best for de involverte og avveier hvordan viktige verdier kan ivaretas.

AvgJørelse (J) / oPplevelse (P) – Livsstil

Hvordan er din livsstil – hvilke omgivelser foretrekker du? Er ditt resultat en (J) – AvgJørelse liker du å leve på en planlagt, organisert måte. Det å IKKE ha en plan eller frister oppleves ubehagelig. Er din preferanse (P) – oPplevelse, liker du å leve på en mer åpen, fleksibel og spontan måte og vil oppleve det ubehagelig å bli låst til en tidsplan uten slingringsmonn.

Så hva kan bruke Jungiansk Type Index til?

Vi har alle litt av begge deler i oss på alle områdene, men JTI vil avdekke hva vi faktisk foretrekker når vi kan velge fritt. Selv om ikke det forklarer alt, gir den (anvendt på en faglig fundert måte) en bevissthet og innsikt som er verdifull i hverdagen og veien videre og kan være starten på en spennende indre reise, personlig utvikling og ikke minst i relasjon til andre.

Det finnes tester på nettet. JTI-online er beregnet på deg som ønsker noe utover en uformell personlighets-quiz.

JTI på Wikipedia

Video

 

Photo credit: www.freepik.com


DEL gjerne!