DEL gjerne!

Ekstroverte og introverte personer blir ofte misforstått. Ekstroverte blir ofte omtalt som pratsomme, utadvendte og sosiale. Når introverte beskrives er det ofte som stille, sjenerte, innadvendte.  Dette stemmer ikke, den introverte trenger ikke nødvendigvis mislike sosiale situasjoner og ekstroverte er ikke nødvendigvis så sosiale som ryktene vil ha det til.  

Hvor du henter din energi avgjør om du er en Ekstrovert eller Introvert. JTI avdekker det grunnleggende – hvor du har tendens til i hovedsak å rette din energi og hvordan den fornyes. En ekstrovert person foretrekker å rette energien mot det ytre; mennesker, ting og hendelser og får energi av å være i aktiv interaksjon med den ytre verden.

Typisk for en ekstrovert er å handle-tenke-handle.

Ekstrovert - Introvert?

Jungs Type Index – preferanser

  • Henter energi fra den ytre verden
  • Forteller hva du tenker
  • Handlingsorientert
  • Uttrykksfull og vennlig
  • Mange mennesker

Introverte foretrekker å rette energien mot det indre – tanker, følelser og sanser. Får energi av å fordype seg i sin  verden av ideer og erfaring.  Grunner ettertenksomt på ting. 

Typisk for en introvert er å tenke-handle-tenke.

  • Energi fra indre verden
  • Må bli spurt om hva du tenker
  • Reflekterende, ettertenksom
  • Reservert
  • Få mennesker

Et eksempel kan være et sommerfesten eller julebordet: Spørsmålet er ikke om du vil være med på festen, men hvordan du opplever møtene med mennesker, diskusjonene og det å være sosial. Dersom du får mer energi enn du hadde før du kom, er det sannsynlig (men ikke alltid) at du har en preferanse for det ekstroverte. Hvis du må bruke energi, er det sannsynlig (men igjen ikke alltid) at du har en preferanse for det introverte.

Dette er en forenkling –  for selv ekstroverte kan føle seg slitne når de er sammen med mennesker de ikke liker eller diskuterer emner de ikke er interessert i.

Nyttig å vite om den ekstroverte og den introverte

En ekstrovert person foretrekker ofte variasjon, interaksjon og brainstorming høyt og i grupper. Introverte foretrekker oftere å konsentrere seg og utvikle ideer inne i seg før de deles.

Det er ikke så uvanlig at E’er og I’er kan irritere seg over hverandre. Det å kjenne til den enkeltes preferanser og hva det innebærer er nyttig. Kjenner du ikke deres preferanser eller de ikke kjenner sine egne via en JTI-analyse, er det uansett lurt å ha en hypotese før en eventuell workshop, prosjekt eller møte (bare vær oppmerksom på at du kan ta feil).

Det å kjenne sin egen preferanse hjelper deg å kommunisere bedre med familie, venner og andre. Det kan hjelpe deg å forstå hva du trenger i løpet av dagen for ikke å bli helt utslitt. Kunnskapen hjelper deg å håndtere og forebygge stress, sette og oppnå mål, bygge karrière, forstå hva som engasjerer deg og hva som skal til for å bli motivert.

E-bøker om HR, ledelse, kommunikasjon og mentoring

Photo credit: depositphotos.com/


DEL gjerne!