DEL gjerne!

Vi har mange samtaler. Noen med oss selv, men for det meste snakker vi med partneren, venner, kolleger eller kunder. Når du allikevel skal ta en prat med andre enn deg selv. Hvorfor ikke gjøre det på en måte som gjør at din samtalepartner føler seg betydningsfull?

Utover å få din samtalepartner til å føle seg betydningsfulle får du verdifull informasjon og større innsikt. Det kan skape magi i relasjonen, enten du er kjæreste, leder, mentor eller selger.

Når dette er sagt, kan de av oss som for det meste har lange samtaler med oss selv, bruke samme teknikk. Det kan være verdt forsøket. Store ting kan skje.

En samtale kan være mellom:

 • Leder & medarbeider
 • Kunde & leverandør
 • Mentor & adept
 • Coach & klient
 • Trener & utøver
 • Kjærester
 • Venner

Ifølge coach Margaret Paasche og mange andre som snakker om kommunikasjon

Samtalepartner

fører gode spørsmål til mye positivt. De skaper raushet, en positiv kultur, følelse av å bli sett, forstått og verdsatt pluss mange andre «bivirkninger».

Selv lærte jeg spørsmålsteknikk for første gang av Mogens Klein noen ti-år tilbake. En fantastisk dansk kursleder engasjert av Hewlett-Packard Norge (på hans kurs sov ingen – heller ikke om natten).

Hva er trikset? spør du kanskje.

Et av de gode rådene er å stille konkrete, åpne, fremtidsrettede spørsmål.

På noen av mentorsamlingene for studenter på Universitetet i SørØst-Norge i høst brukte jeg Paasches liste under, som verktøy til mentorene i samtaler med sin student.

Tanken var at noen ganger er det godt å ha et bibliotek eller hjelpemidler å ty til. Det gjelder spesielt for de av oss som har en tendens til å snakke mye og det gjerne renner over i vår iver etter å dele egne tanker og gi gode råd.

Her er eksempler på åpne, konstruktive spørsmål som fører til gode samtaler med din samtalepartner. Spørsmålene justeres til situasjonen og hvem du snakket med.

Legg merke til at alle spørsmålene starter med et spørreord – noe som kjennetegner åpne spørsmål. Åpne spørsmål inviterer til informasjon og får samtalepartneren til å føle seg betydningsfull og du vil oppleve at samtalen blir mer meningsfull.

(Det finnes andre spørsmålskategorier også som “ledende spørsmål” men de er ikke med her.)

Start

 1. Hvordan har det gått siden sist?
 2. Hva har du lyst til du å snakke om?
 3. Hvilke mål har du?
 4. Hva er viktigst for deg å få avklart?Samtalepartner
 5. Hvilke tanker har du gjort deg siden sist?
 6. Hva er status på det vi ble enige om?
 7. Hvilke refleksjoner har du gjort rundt …?
 8. Hvordan opplever du situasjonen?

Hindringer og begrensninger

 1. Hvilke hindringer eller begrensinger stopper deg?
 2. Hva hindrer deg mest?
 3. Hva er du mest opptatt av?
 4. Hvilke konsekvenser får det hvis …?

Planlegging og gjennomføring

 1. Hvordan tenker du å løse …?
 2. Når skal du gjøre dette?
 3. Hva må du gjøre for få til dette?
 4. Hva konkret trenger du for å nå målet ditt – ressurser og hjelp hva trenger du evt. å bli bedre på og hva skal til, osv.? Hvordan skal du gjøre det?

Fremtid

 1. Hvor langt inn i fremtiden tenker du deg …?
 2. Hva er din viktigste arbeidsoppgave om x mnd./år?
 3. Hvilke endringer ser/tenker/opplever du er viktig for deg? Hva opplever du vil være den best løsningen for deg? Hva er din alternative plan? Hva om …?

Avklare /sjekke

 1. Hva konkret mener du med …?
 2. Hvordan ville det da være? Konkretiser nærmere … hva ville skjedd hvis …?
 3. Hvordan er det hensiktsmessig for deg/oss …?
 4. Har jeg forstått deg riktig når …?
 5. Jeg forstår/hører/ser/opplever …

Andre artikler om kommunikasjon:

Konfliktsky jeg? Nei, jeg bare misliker ubehagelige samtalerNår ros blir ris! Tilbakemelding til velsignelse og forbannelseMedarbeidersamtale for “dummies

Kilde: Margaret Paasche, coach, prosessveileder og partner i CoachPartner www.coachpartner.no
Photo credit: Free photos on Pixabay.com

DEL gjerne!