DEL gjerne!

-Det er tøft å være sjef og mange blir derfor skilt, skriver en toppleder til psykolog Frode Thuen i A-Magasinet 26. juli. Topplederen opplever å stå i spagat mellom familie og arbeidsliv og spiller inn at dilemmaet burde være en naturlig del av ledelsesutdanninger.

Men viktigst er at han som toppleder opplever å stå alene med ansvaret og utfordringene jobben medfører. Han betegner seg som en introvert, men etterlyser mer åpenhet rundt temaet.

Det finnes ingen forskning eller statistikk på skilsmisseraten blant toppledere, ifølge Thuen; men i mitt eget liv som konsulent kan jeg bekrefte at jeg har vært i mange ledersamlinger der det var påfallende mange skilte «executives». Så mange at det ble løftet opp som et tankekors.

Ensomt på toppen – felles skjebne, felles trøst

Et nettverk med likesinnede og andre med samme utfordringer er nyttig, men størst verdi har det som skjer på hjemmefronten. Kanskje blir man mindre ensom ved å gjøre noen enkle grep? En partner kan aldri forstå 100% det den andre gjennomgår, men det hjelper å ta vedkommende med på reisen – helst litt hver eneste dag.

Hvorfor ikke ta kunnskap og verktøy fra arbeidslivet inn i heimen?  Lederegenskaper som er selvsagte i jobben. Det å være lydhør og imøtekommende – åpen, involverende og kommunikativ. Det er ikke bare ansatte som er folk. Partnere er folk. De vil bli sett, hørt, forstått og inkludert. Føler vi oss inkludert og involvert vil forståelsen for jobben øke og kanskje vil lederen føle at det blir mindre ensomt på toppen?

I CRM (Customer Relations Management) vet vi at det er 7-10 ganger så krevende, slitsomt og dyrt å skaffe en ny kunde som å beholde den du har. Kan det også gjelde en partner? Kan det være noen fellesnevnere? CRM går ut på å bygge lojalitet, tilby bedre service, respondere og vite når servicen må forbedres og nye tjenester introduseres. Situasjonen analyseres et par ganger i året. Hvis ikke risikerer man som i topplederens tilfelle – «churn» (skilsmisse).

Bli inspireret av mål- og medarbeidersamtalen

Hva med å foreslå jevnlige «workshop’er» der man sammen enes om forventninger og mål for fellesskapet og der det skapes enighet og forståelse for å gi og ta imot tilbakemeldinger fra hverandre. En parsamtale. Der det settes av tid og mobilen er slått av. Samtalen er fremtidsorientert og konkret. Man ber om og gir tilbakemeldinger. Viser interesse ved å stille åpne spørsmål:

  • Hvordan du opplever du …
  • Hvilke alternativer har du tenkt på …
  • Hva skal til for at du …
  • Hvordan blir det annerledes når …
  • Hvordan tenker du rundt …
  • Kan du utdype hva du …
  • Hva er ditt forslag til løsning på ….

Tilbakemeldinger

I samtalen (og i hverdagen) gi ros, takk og si hvorfor det den andre har gjort var verdifullt. Unngå ordet ‘men’ etter en positiv tilbakemelding og fortsetter på noe som ikke er så bra. Grunnen er at vi har en tendens til å huske det negative og overhøre det positive. Unngå også å si ordet ‘du’. Fokuser på oppgaven eller situasjonen for å unngå at partneren går i forsvarsmodus. Gi andre perspektiver på en situasjon. Dette kan gjøres ved å henlede oppmerksomheten over til hvordan det oppleves for en selv.

Eksempel:
-Jeg opplever at det blir mer krevende når …
-Jeg blir skuffet når det ikke…
-Jeg blir stresset når jeg ikke hører…

Like viktig som positiv feedback er å ta opp det som ikke fungerer. Selv om mange vegrer seg er det viktig og nødvendig.

Ensomt på toppen

Det å ta en topplederjobb er nesten som å drive toppidrett. Det er utfordrende, det berører alle involverte og krever derfor enighet og forståelse. Det er ikke noe den ene i et forhold bør takke ja til uten å ha diskutert fordeler og ulemper med partneren. Hva betyr det for rytmen, innsats og forsakelser og hva er formålet med endringen?

Dersom man er på reisefot store deler av året, hvordan løses det praktiske? Diskuter slik at det er avtalt på forhånd og ikke kommer som en overraskelse underveis. Alle har vi opplevd utsagnet … «- men jeg trodde at …»

Et annet scenario er når topplederen møter en ny kjæreste. Forhåpentlig tiltrekkes vedkommende av personen selv, men mange blir «star-struck» av å møte noen med status, penger og makt.

Fortell derfor partneren åpent og ærlig hva topplederrollen innebærer i hverdagen – også av ulemper – før ringene kjøpes og kirkeklokkene ringer.

PS. Jeg slår også et slag for mentoring. En erfaren mentor er en verdifull sparringspartner i alle overganger og krevende situasjoner i arbeidslivet. Det er mange eksempler på toppledere og andre som sier at de ikke hadde lykkes uten deres støtte.  Ledelse kan være fryktelig ensomt, Dagens Næringsliv.

Les e-bøkene

Photo credit: Image by Marla from Pixabay / Feature photo: Private


DEL gjerne!