DEL gjerne!

Når ros blir ris. Måten du sier det på er avgjørende om tilbakemeldinger oppleves som en velsignelse eller forbannelse. Når vi får et kompliment, men på gal måte viser studier at det oppstår forandringer i hjerneaktiviteten som er lik de som oppstår ved negative opplevelser.

Et nært eksempel på dette; en venn gikk en lengre tur ned i kjelleren etter en medarbeidersamtale. Det måtte mye lytting til før jeg forsto helt – og før han fortalte alt. For lederen hans hadde gitt svært gode tilbakemelding på både innsats og resultater.

Selv hadde jeg blitt jublende glad og inspirert, men hvorfor var min venn så nedfor? Det kom omsider frem at lederen hadde gitt tilbakemeldingen stirrende inn i PC-skjermen fablende, fjern og fraværende.
Nevrologen Richard Davidson ved University of Wisconsin har funnet ut at når vi er oppstemte, optimistiske i en ‘jeg kan fikse det meste’ sinnsstemning, energiske og entusiastiske rundt våre mål, er aktiviteten i hjernens venstre frontallapp høyere enn vanlig.

Når vi derimot føler oss nede med lav energi og null motivasjon, er hjerneaktiviteten høyest i høyre frontallapp. Samlet sett tas ulik aktivering til inntekt for at hjernen har forskjellig biologisk respons på ulike sinnstilstander som igjen kan påvirkes av sammenhengen vi befinner oss i.

Medarbeidersamtale – julekveld eller blåmandag?
Dersom det i en medarbeidersamtale er mest fokus på det negative settes hjernen på lavgir. Vi er så forutinntatt av de dårlige nyhetene at vi ikke har overskudd til å fokusere på hva som er bra. Selv sjefens stemmeleie kan trigge deler av hjernen. I et studium av positive tilbakemeldinger gitt med en upersonlig og følelsesløs stemme kom folk nedstemte ut av møtet med leder tross de gode nyhetene.

Da de negative tilbakemeldingene ble sagt med en varm, positive stemme følte de seg overraskende nok oppstemte og energiske. Det ligger i lederens lodd og plikt å gi tilbakemelding på en medarbeiders prestasjoner. Uansett om tilbakemeldingen er positiv eller negativ må intensjonen være å motivere medarbeider til å utvikle seg.

Feedback er en kunst og problemet er ofte at man:

  • er overkritisk og fokuserer på det som er galt uten balanse med det som er bra
  • undervurderer effekten av god feedback gitt med en negative stemme
  • aktiverer feil område i hjernen

I ytterste konsekvens kan en leders manglende innsikt i å gi tilbakemelding være til skade for den enkeltes motivasjon og dermed utilsiktet bidra til å redusere prestasjonen og resultatene. I motsatt fall vil en leder med gode ferdigheter og innsikt i å gi tilbakemeldinger bidra positivt til å sette medarbeideren på rett spor og dermed bedre resultatene.

Sagt om kommunikasjon:

– Diplomacy is the art of telling a person to go to hell and make him look forward to the trip.

– Negative feedback is better than none; I would rather have a man hate me than overlook me. As long as he hates me, I make a difference.

– When all other means of communication fail, try words.

– Start with good people, lay out the rules, communicate with your employees, motivate them and reward them. If you do all those things effectively, you can’t miss (!)

Les også

Medarbeidersamtale for Dummies
Konfliksky jeg? Nei da, jeg bare misliker ubehagelige samtaler

Photo credit: Can Stock Photo / Feature picture: Free photo Pixabay.com


DEL gjerne!