DEL gjerne!

Er du flink til å gi ros? Kanskje er du som meg, sikker på at du gjør akkurat det. Men hva om dine ord kun er overfladiske anerkjennelser, velbrukte ord og lite hjelpsomme setninger?

Kanskje er det ens egen personlighet, kulturen man er en del av eller påvirkningen av sosiale medier med «likes». En rask tommel opp blir man ikke særlig klok av. Hva var det de likte? Følgelig smitter overfladiske tilbakemelding over på andre områder av livene våre, hvor vi lirer av oss klisjeer og fraser i stedet for å gi konstruktiv og inspirerende tilbakemelding.

Positiv tilbakemelding

Gir du komplimenter som «god jobb», «oi, du er flink!» eller «du er smart»? Det er hyggelig ord, men hjelper lite for personens utvikling. Uttrykk som “du er så smart”, forteller noe om personens evner og føles fint, men skraper bare i overflaten av det vi faktisk ønsker å høre.

Med andre ord: Gi ros for innsats, resultat og betydningen av det.

Eksempler på positive tilbakemeldinger

-Takk for at du hjalp meg med å finne en løsning. Det reddet forholdet til viktig kunde.

– Jeg blir imponert over hvordan du fletter inn fakta for å underbygge budskapet. Du har et talent for å gjøre komplekse emner tilgjengelige for vanlige folk.

Når du sier hva som er oppnådd får mottageren inspirasjon til å gå løs på nye utfordrende nye oppgaver. Så neste gang du takker noen, ta noen ekstra sekunder utover å si “bra jobbet». Vær konkret på hva du verdsetter og hvorfor det var verdifullt. Du kommer til å bli overrasket over den gleden det skaper.

Negativ tilbakemelding

Like viktig som positiv tilbakemelding, er å ta opp det som ikke fungerer. Selv om mange vegrer seg, er det en viktig og nødvendig del av lederrollen å gi feedback på medarbeiderens prestasjoner og adferd. Da kan det være greit å vite at noen mennesker både forventer og liker å vite hva de kan jobbe med og utvikle seg innen – så det er ikke noen grunn til å grue seg.

NB! Uansett om tilbakemeldingen er positiv eller negativ – sørg for at intensjonen er god; at du har et genuint ønske om at medarbeideren skal utvikle seg.

Tilbakemeldinger er en kunst og problemet er ofte at man er overkritisk og gir oppmerksomhet til det som er galt uten balanse med det som er bra. I ytterste konsekvens kan en leders manglende evner til å gi tilbakemelding være til skade for den enkeltes motivasjon, og dermed utilsiktet bidra til å redusere prestasjonen og resultatene.

Vær konkret. Gi konkrete eksempler når du gir tilbakemelding på adferd. Unngå å si DU. Fokuser på oppgaven, situasjonen eller adferden for å unngå at medarbeider går i forsvarsmodus. Gi andre perspektiver på en situasjon. Dette kan du gjøre ved å henlede oppmerksomheten over på hvordan det oppleves for deg.

Eksempel:

-Jeg opplever at min jobb blir mer krevende når …

-Jeg blir skuffet når det ikke leveres som avtalt..

-Jeg blir stresset når jeg ikke får svar på mailer …

Ledere med gode ferdigheter i å gi tilbakemeldinger bidrar positivt til å sette medarbeideren på rett spor og dermed forbedre resultatene.

Generelt om tilbakemelding

Vær ekte, vær deg selv. Tilbakemeldingen din bør være oppriktige og forankret i egne observasjoner og erfaringer. Hvis du gir ros, sørg for at det er ekte og knyttet direkte til personens arbeid. Ellers kan det fort fremstå som tomt smiger. Mange sier noe positivt i første del av setningen og deretter noe negativt. Vi har en tendens til å huske det negative og overhøre det positive, så unngå ordet MEN.

Bytt ut ordet MEN med ordene OG eller ALLIKEVEL

FRA: Din presentasjon var interessant og lærerik, MEN du gikk langt over tiden.

TIL: Din presentasjon var interessant og lærerik OG passer du på tiden neste gang – blir det helt perfekt.

Tilslutt

Vær ikke redd for å bruke et fargerikt språk for å illustrere poenget ditt. Det viser at du har tatt deg tid til å tenke deg godt om og at du går en ekstra mil for å få vedkommende til å føle seg verdsatt. Så dropp generiske fraser og floskler og gi tilbakemeldinger som betyr noe, inspirerer og motiverer.

Artikkelen er et utdrag fra e-bøkene Medarbeidersamtale på 60 minutter og Retorikk på 60 minutter

Les også:

Photo credit: Pixabay.com

Photo credit: Unsplash.com


DEL gjerne!