Hva bør du som flerkulturell tenke på ved veiledning?

Hva bør du som flerkulturell tenke på når du blir veiledet? For at mentor eller leder skal kunne gi best mulig veiledning og støtte er det viktig å dele kunnskap om din egen kultur og bakgrunn. Det å kjenne til kulturelle faktorer er viktig for deres Les mer...

2024-06-05T06:06:49+02:00By |ALLE, Ledelse og HR, Mentoring|

Hvordan være mentor for en flerkulturell person?

Hvordan være mentor for en flerkulturell person? Det å være en flerkulturell er så mangt. Det er ingen fasit eller oppskrift på hvordan de skal ledes eller veiledes. Opprinnelse og bakgrunn kan være helt ulik, men helt generelt er det noen områder det er lurt å Les mer...

2024-06-05T06:10:18+02:00By |ALLE, Ledelse og HR, Mentoring|

Mentorprogram? – det mange glemmer

Mentorprogram? – det mange glemmer Mange tar for gitt at en god leder også er en god mentor. Fartstid som leder er et godt utgangspunkt for god mentoring. Kanskje det beste. Men kan vi sette likhetstegn mellom de to rollene? Nei. Mislykkede mentorprogram skyldes ofte Les mer...

2024-06-06T11:07:17+02:00By |ALLE, Ledelse og HR, Mentoring|

Kjenn dine styrker. Hvorfor er det så viktig?

Det er ett spesielt resultat som gjentar seg som viktigst i de årlige undersøkelser i mentorprogrammet for bachelorstudenter på USN. Studenter fra fem ulike campuser på Universitetet i Sørøst-Norge svarer unisont at det viktigste utbyttet har vært å få hjelp av sin mentor til å avdekke sine styrker, motivasjon Les mer...

En mentor – avgjørende i krisetider. Hvordan?

Samfunnet åpnes med museskritt, men veien videre er usikker. Er smittetoppen nådd eller må vi ta et steg tilbake? Livet er med ett uforutsigbart. En mentor kan være del av svaret for å være best mulig rustet i krisetider. Vi trenger alle ei hånd å holde i. Jørn Hoel Les mer...

Go to Top