DEL gjerne!

Hva bør du som flerkulturell tenke på når du blir veiledet?

For at mentor eller leder skal kunne gi best mulig veiledning og støtte er det viktig å dele kunnskap om din egen kultur og bakgrunn. Det å kjenne til kulturelle faktorer er viktig for deres forståelse og innsikt i deg som person.

Vær bevisst på at det kan være forskjeller i kommunikasjonsstil og atferdsmønstre mellom ulike kulturer. For eksempel kan den norske kulturen ha en mer direkte kommunikasjonsstil enn det du er vant til.

Åpenhet og nysgjerrighet

Ikke vær redd for å dele din egen kulturelle bakgrunn med mentor eller leder. Dette kan berike relasjonen og gi deg muligheten til å dele unike perspektiver. Vær åpen for læring. Veiledning gir deg muligheten til å få innsikt i norsk arbeidskultur, normer og verdier. Still spørsmål og vær nysgjerrig på hvordan ting fungerer.

Språk og kommunikasjon

Arbeid med å forbedre språkferdighetene dine selv om du snakker norsk. Kommunikasjon er nøkkelen til en vellykket relasjon. Det kan være slang, dialekt, metaforer og ordspill mentoren bruker du ikke vet hva betyr. Ikke lat som du forstår, spør hva som menes. Det er forskjeller i kommunikasjonsstil og atferd i ulike kulturer. For eksempel er den norske kommunikasjonsstilen mer direkte og kan noen ganger oppfattes som uhøflig eller for streng.

Vær bevisst på at det kan være forskjeller i kommunikasjonsstil og atferdsmønstre mellom ulike kulturer. For eksempel kan den norske kulturen ha en mer direkte kommunikasjonsstil enn det du er vant til.

Hva bør du som flerkulturell tenke på ved veiledning?

Hierarki og autoritet

I en mentorrelasjon er det lagt opp til at adepten «eier» samarbeidet. Dvs. tar initiativ til møtene med mentor – temaer og agenda. Det kan oppleves krevende dersom du er en person som kommer fra en hierarkisk kultur og har vokst opp med stor respekt for autoriteter og eldre personer.

Det er en god ting, men ta allikevel føringen når du er en del av et mentorprogram i Norge – mentoren din er innforstått med at dette er et viktig prinsipp for mentorrelasjonen.

Er det i en arbeidssituasjoner det leder som fører an. Det betyr ikke at du ikke kan ta intitiativ til møter, prosjekter, møter eller foreslå andre måter å løse en oppgave. Tvert i mot – gjort og sagt på en konstruktiv og positiv måte vil det bli godt mottatt av lederen din.

Tidsoppfatning

Noen kulturer har en mer avslappet holdning til tid, mens andre er mer tidssensitive. En mentor og leder forventer punktlighet og kommer du for sent til møter, kan det føre til frustrasjon og misforståelser.

Les:

Hvordan være mentor for en flerkulturell person?

7 grunner til å ønske seg en mentor

Photo credit: Freepik.com

Photo credit: Freepik.com


DEL gjerne!