DEL gjerne!

Hvordan være mentor for en flerkulturell person?

Det å være en flerkulturell er så mangt. Det er ingen fasit eller oppskrift på hvordan de skal ledes eller veiledes. Opprinnelse og bakgrunn kan være helt ulik, men helt generelt er det noen områder det er lurt å være bevisst på.

For det å være mentor for en flerkulturell person kan innebære å ta noen hensyn, men mest av alt – en mulighet for berikelse. Så interesser deg for kulturen og bakgrunnen til den du veileder. Kulturelle faktorer påvirker en persons erfaringer, behov og adferd.

For det å veillede en flerkulturell person kan innebære å ta noen hensyn, men mest av alt en mulighet for berikelse.

Forstå kulturen

De som har en annen kulturell bakgrunn, har andre verdier og normer. Som mentor må du være åpen for å forstå deres kultur og tilpasse veiledningen deretter. Vær

nysgjerrig, les deg opp din adeptens kultur, vær taktfull og still spørsmål. Vær også klar over at du i enkelte kulturer oppfattes som en autoritet ikke bare i kraft av rollen, men også fordi mentor ofte er eldre enn adepten selv. Det kan påvirke samarbeidet ved at adepten synes det er vanskelig å ta initiativ og være førende slik det er lagt opp til i en mentorrelasjon.

Språk og kommunikasjon

Flerkulturelle personer kan ha utfordringer med språket, selv om de snakker norsk. Vær bevisst på at det er forskjeller i kommunikasjonsstil og atferd i ulike kulturer. For eksempel er den norske kommunikasjonsstilen mer direkte enn i mange andre kulturer og kan oppfatte som uhøflig og streng. Pass på språkbarrierer. Bruk gjerne enkle ord og setninger, vær oppmerksom på slang, dialekt, metaforer og ordspill og sjekk at den du veileder har forstått det du sier.

Forventninger og mål

Flerkulturelle personer kan ha ulike forventninger og mål for veiledningen. Noen kan ønske å forstå norsk arbeidskultur bedre, bygge nettverk og få kontakter. I mentorprogrammet fra “studieliv til arbeidsliv” for bachelorstudenter på Universitetet i Sørøst-Norge er det ikke er mentors plikt å skaffe jobb eller åpne nettverket sitt. Det er høyst frivillig og må føles rett, men i noen kulturer kan det være en forventning. Som mentor bør du motivere adepten til først og fremst få innsikt og forstå norsk arbeidskultur. Det gjør alt enklere når man tross alt skal jobbe i Norge.

Mangfold og Inkludering

Som mentor for en flerkulturell person må du være var for det kulturelle aspektet. Det betyr å respektere kulturell praksis, verdier og tro. Med norske personer kan du anta at den du veileder deler noen av de samme kulturelle normene som deg. Det å være oppmerksom på dette er viktig for veiledningen, men vil også gi deg ny innsikt og forståelse da flerkulturelle personer kan gi deg muligheten til å lære mer om en ny kultur og gi deg som mentor nye perspektiver.

Photo credit: Freepik.com

Photo credit: Freepik.com


DEL gjerne!