DEL gjerne!

Mentorprogram? – det mange glemmer

Mange tar for gitt at en god leder også er en god mentor. Fartstid som leder er et godt utgangspunkt for god mentoring. Kanskje det beste. Men kan vi sette likhetstegn mellom de to rollene? Nei. Mislykkede mentorprogram skyldes ofte manglende opplæring av mentorene.

Mentorens rolle i et vellykket mentorprogram

En god mentor forstår at rollen er å være pålitelig, engasjert, autentisk og tilpasset behovene til adept. Mentor bidrar til utvikling og nye perspektiver på livet, jobb og karriere. Adept bevisstgjøres egne ferdigheter og stimuleres til å ta gode beslutninger. Hvordan? Dette gjør mentoren ved å lytte, stille åpne spørsmål og dele kunnskap ut fra egen erfaring.

Det er tre forutsetninger i et vellykket mentorprogram

 1. riggingen av programmet (inkludert opplæring)
 2. en gjennomtenkt kopling av mentorpar
 3. motiverte og engasjerte adepter

Er dette godt på plass, ligger suksessen i det arbeidet mentor og adept gjør før, under og etter sine møter. Adeptens motivasjon og vilje til å få utbytte av møtene er avgjørende. Like viktig er mentorens egenskaper, ferdigheter, kunnskap og klokskap. Det er mentorens evne til å veilede som fører til utsagn som «jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten min mentor».

Opplæring av mentorer i et mentorprogram

Deltagere i et mentorprogram er programledelse, mentorer, adepter og adeptens leder. I denne artikkelen tar jeg for meg treningen av mentorer. Mentorer med lang ledererfaring kan lett tenke at de ikke trenger egen opplæring. De har jobbet seg opp i en lederposisjon, og erfaringen de har burde være nok, ikke sant? Logisk. For ledelse og mentoring er beslektet og har overføringsverdi – men er ikke det samme.

Jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten min mentor.

Mentorer har ulik bakgrunn og utgangspunkt. En god innføring får alle på samme banehalvdel med felles forståelse for retningslinje, rolle og forventninger. En opplæring sikrer at eventuelle hull de har (uten å vite det) fylles.

Mentorprogrammet “fra studieliv til arbeidsliv” på Universitetet i Sørøst-Norge som høsten 2022 ble tildelt «World Class», av European Foundation for Management Development (EFMD) har over tid bygget «Mentorens verktøykasse» – med tips, råd og inspirasjon. Verktøykassen utvikles fortløpende – nytt og oppdatert innhold fylles på for å tilby en Mentor Master Class ved programmets oppstart.

Jobber du med å iverksette et mentorprogram i din organisasjon, gi mentorene effektive «startkabler». Ta det med i planleggingen. Forvent ikke at en erfaren person automatisk er en god mentor.

9 tips – innføring for mentor

 1. Forstå hva en god mentor er, og hva de beste gjør
 2. Hva mentorrollen er og ikke er? Hva er adeptens ansvar?
 3. Hva ligger i god veiledning i praksis?
 4. Hva skal til for å bygge en trygg og tillitsfull relasjon med adept?
 5. Kunsten kommunisere, gi tilbakemelding og aktivt lytte
 6. Effektive spørsmålsstillinger for å få gode diskusjoner
 7. Hvordan håndtere ulike dilemmaer som kan oppstå
 8. Hvordan hjelpe adept med å identifisere og jobbe mot et mål
 9. Hvilke temaer som bør diskuteres i løpet av perioden

Til programledelse / prosjektleder

Sørg for at nett- og/elle fysiske møter med relevante temaer i en egen innføring for mentorer står på agendaen. Det kan gjøre en stor forskjell for adeptenes opplevelse og nytteverdien for alle som deltar – også mentorene.

*) Mentoring. Lærende allianser i ledelse

Photo credit: Freepic.com / Shutterstock free


DEL gjerne!