DEL gjerne!

Hvilke lederegenskaper og ferdigheter kjennetegner en vellykket leder i 2020-årene? Dersom du har ambisjoner som leder kan tiden være inne for å gjøre en indre vareopptelling.

I tillegg til det som er regnet som grunnleggende god ledelse, kan du sjekke deg selv mot lederegenskapene under. Utdrag fra e-boken Ledelse på 60 minutter 

Den som lykkes fremover tilpasser seg den virkeligheten man er i. Fremtiden er ikke fjern drøm, den er her og nå.

12 lederegenskaper og ferdigheter til ledere i tiden

 1. Fleksibel væremåte og tankesett. Er komfortabel med nye situasjoner og ukjent terreng.
 2. Visjon og mening. Forstår at mening i jobben er viktig – spesielt for unge arbeidssøkere –  og at det driver deres vurderinger, beslutninger og aktiviteter.
 3. Er fremtidsrettet uten å miste fokus på dagens virkelighet. Har en unik evne til å se forbi hindringer. Er kreativ, god på å forhandle og kan løse komplekse problemer.
 4. Skaper et klima for engasjement. Kultur, miljø og  tillit har høy prioritet. Har god innsikt i de grunnleggende driverne for ansattes engasjement.
 5. Ledelse på 60 minutterForutser og skaper endringer. Er fremsynt og driver endring i god tid før du tvinges til å reagere på grunn av eksterne årsaker eller forandringer.
 6. Er selvbevisst. Personlig visjon og verdier stemmer med organisasjonens visjon og verdier. Er autentisk og gjør en forskjell ved å være bevisst egne styrker, svakheter, preferanser og måter å jobbe på.
 7. Nettverk og samarbeid. Samarbeider innenfor og utenfor organisasjonen for å forstå nye trender, praksis og forventninger. Har en sosial tenkemåte og engasjerer seg i nettverk i direkte kommunikasjon og i sosiale medier.
 8. Helhjertet kundefokus. Vet at kunden er og blir hjertet i godt lederskap og at det å hjelpe kundene å navigere gjennom endringer er like viktig som å styre egen organisasjon. Lytter, engasjerer seg og bygger langsiktige forhold ved å hjelpe dem å skape verdi.
 9. Utvikle mennesker. Vet at de viktigste menneskene er de som får ting til å skje. Veileder folk til å utvikle sin adferd, ferdigheter og holdninger. Avklarer mål og forventninger. Den viktigste oppgaven for fremtidens leder er å utvikle nye ledere. Det handler om fleksibilitet og evne til å justere tankesettet, gjennomføre og skape endringer.
 10. Er opptatt av fremtidens forretningsmodeller, organisasjonsstrukturer, digitalisering, metoder og prosesser. Er bevisst det store bildet, utnytter mangfold og trekker på flere synspunkter og erfaringer.
 11. Avklarer og kommuniserer. Er fanebærer for en overbevisende visjon og formål som deles av folk i sin organisasjon. Evner – i en global arbeidsstyrke – å styrke verdier og strategier og kommunisere status effektivt på tvers av kulturer.
 12. Lærevillig og nysgjerrig. Er konstant nysgjerrig, har et ‘nybegynners sinn’ og er villig til å gi opp kjente tilnærminger. Er åpen og pådriver for muligheter kunstig intelligens, ny teknologi og digitalisering gir – ikke bare for å effektivisere det eksisterende, men for å utforske nye måter å jobbe og samhandle på.

Er du i besittelse av alle 12 lederegenskaper? Gratulerer! De fleste av oss vil nok oppleve at vi har noe å jobbe med og mot. Uansett score anbefaler jeg deg å lese e-boken Ledelse på 60 minutter som disse lederegenskapene er hentet fra.

I e-boken er det i tillegg mange flere temaer skrevet for å inspirere moderne og et lederskap i tiden.


DEL gjerne!