DEL gjerne!

La oss slå det fast. Ledelse er krevende. Fjernledelse er mer krevende. Utfordringen gir også muligheter enten medarbeideren sitter på Nordpolen eller på hjemmekontor på grunn av en ikke ukjent pandemi.

I 1999 ledet jeg selv to fjern-team fra Oslo – ett i Dublin, det andre på Lillehammer. Da var verken Teams eller Skype oppfunnet, men telefonen – (takk Alexander Graham Bell) og e-post hadde inntatt landet for lengst. Det ble redningen for ukentlige oppfølgingsmøter, utviklingssamtaler og sosial kontakt.

Savnet etter digitale verktøy ble stort. Regneark ble tingen, men gjorde ikke susen. Det førte til at jeg etter hvert takket ja til ny jobb i et selskap som hadde bestemt seg for å utvikle en type software skreddersydd for å støtte nettopp oppfølging – noe alle tar som en selvfølge i dag.

Noen ledere har lang erfaring å lede team fra ulike geografier – lenge før pandemien var påtenkt. Under pandemien måtte alle ledere forholde seg til en hverdag hvor alt måtte foregå digitalt. Hva må man tenke på spesielt? Hva er viktigst å tenke på når man leder team som sitter spredt? Her er noen av mine tips.

Her er 7 tips til fjernledelse:Fjernledelse

  1. «En gås som ikke tar vare på seg selv, legger ikke gullegg». Som leder må du prioritere tid til eget velvære. Fysisk og psykisk. Uten overskudd og energi er det vanskelig å være en god leder.
  2. Følg de samme rutinene som i nærværsledelse. Team-møter, prosjektmøter, 1-1 møter. Fjernledelse krever enda strammere regi med en tydelig agenda, hensikt og forberedelser. Nettmøter er mer slitsomme for deltagerne. Involver, deleger og fordel ansvar for agendapunktene. Hold tiden.
  3. Lær deg å håndtere digitale verktøy for samhandling. Et enkelt «google-søk» og du får tips om lys, lyd, avstand, stemmebruk og alt for å sikre at møtene handler om temaet – om business og ikke om tekniske forstyrrelser som oppstår.
  4. Slipp kontrollen. Stol på folka dine. Stimuler selvstendighet og myndighet.
  5. Sett retning, lag mål og planer sammen med teamet og følg opp. La den enkelte finne ut hvordan en oppgave best kan løses, allikevel – vær tilgjengelig for diskusjon og sparring. Praktiser «Open door policy» uansett avstand.
  6. Legg opp til individuell oppfølging. Den ferske medarbeideren og den durkdrevne prosjektlederen har høyst sannsynlig helt forskjellige behov.
  7. Løp en tur, skyggeboks – ta en piruett før møtet. I nettmøter er det spesielt viktig å møte med naturlig, men god energi, positivitet og optimisme. Varm opp stemmen, tenk kroppsspråk og lytt i den hensikt i å forstå. Det å lytte er den eneste måten til å selv bli forstått – skal vi tro Stepen Covey

La oss slå det fast. Ledelse er ikke så krevende som alle ledelsesguruer skal ha det til –  ei heller ikke fjernledelse. Så hvorfor er det så mange artikler om temaet? Fordi fjernledelse spesielt er helt nytt for mange. I tillegg ble teknologien en smertefull terskel man måtte over. Når disse to tersklene er overvunnet, er livet nesten som før og effektiviteten (om mulig) enda bedre (for mange) hvis du er godt skrudd sammen som leder og dine medarbeidere er av rett kaliber :-)

Les e-bøkene

Ledelse på 60 minutter

Retorikk på 60 minutter

Jobb og karriere på 60 minutter

Medarbeidersamtalen på 60 minutter


DEL gjerne!