DEL gjerne!

Elstrovert og lyst til å bli mer effektiv? Hemmeligheten bak vellykket tidsstyring er å dyrke sine sterke sider. Hvem er du? Den tilbakelente, arbeidshesten, ja-personen eller perfeksjonisten?

Tidsstyring er ferdigheten til å håndtere tid effektivt ved å planlegge, organisere, prioritere. Det handler om å strategisk tenkning, mål, planlegge, delegere, ta beslutninger og løse problemer.

Dersom du er ekstrovert og kjenner din JTI-profil kan du sjekke om du gjenkjenner beskrivelsen under. Selv har jeg utviklet meg fra å være uorganisert til effektiv. Min egen profil og personlighet ga meg ingen hjelp, så jeg måtte finne teknikker og verktøy jeg kunne lene meg på. Les mine 5 tips nederst.

Er du derimot INTROVERT finner du en tilsvarende oversikt HER.

ENTJ – Ekstrovert og Time Management

Som ENTJ er du opptatt av helhet, sammenheng og det langsiktige. Du verdsetter effektivitet og har liten tålmodighet med alt som trekker energi eller ressurser fra de langsiktige målene. Du liker å ta initiativ, utfordringer og kan opprettholde fokus mens du manøvrerer med presisjon. Du liker å planlegge, finjustere og formidle underveis.

Problemet er at mens du liker å ha en plan for dine langsiktige mål, tar du ikke alltid tid til å vie de små detaljene oppmerksomhet som må håndteres for å komme i mål. Hvis du hopper over de små detaljene nå kan de føre til større problemer senere, noe som kan være mye mer tidkrevende å fikse. Du kan ta det som en selvfølge at folk forstår at de må gjøre det de blir fortalt og kan fort glemme å gi ros. Du tar på deg mer enn du kan håndtere, og spør ikke alltid om hjelp. Du kan ha en tendens til å se på ting som opplagte og avfeie diskusjoner som småprat og bortkastet tid.

ESTP – Ekstrovert og Time Management

Som en ESTP har du et blikk for hva som må gjøres og er oppmerksom på det som er viktig her og nå. Du liker å eksperimentere med nye ideer og finne nye og interessante måter å gjøre ting på. Du setter pris på effektivitet og foretrekker handling fremfor å bli for teoretisk. Du foretrekker å løse problemer og utfordringer når de dukker opp. Du liker å utfordre grenser og se hvor langt du kan ta ideene dine. Har planer og er detaljorientert.

Problemet er at du ikke vil planlegge noe fullt ut og satser heller på egen innsats og evne til å finne løsninger. Du blir også lett betatt av nye ideer som gjør at du fort mister interessen for prosjektet du jobber med nå før det er fullført. Kan handle for raskt og velge den hurtigste løsningen. Forstyrrelser, spesielt samtaler med andre mennesker, avsporer og du mister fokus.

ESFJ – Ekstrovert og Time Management

Som ESFJ har du en sterk pliktfølelse som driver deg til å jobbe med alt som må gjøres. Er flink til å organisere og planlegge og god til å passe på at kvaliteten og tidsfrister blir opprettholdt. Du er praktisk anlagt og har ikke noe imot rutineoppgaver og jobber med jevn hastighet mot målet. Du kan holde på med mange oppgaver samtidig og er oppmerksom på detaljer. Du er utadvendt og sosial og elsker å hjelpe alle du kan.

Problemet er at du blir stresset hvis du føler at du ikke har kontroll over arbeidet du gjør eller måten det gjøres på. Du kan også bruke for mye tid på å jobbe med ting som ikke er like viktige. I tillegg kan du miste interessen for et prosjekt hvis du begynner å føle at innsatsen din ikke blir verdsatt. Og forstyrrelser, spesielt noen som stopper for å prate gjør at du mister fokus, tid og fart.

ESFP – Ekstrovert og Time Management

Som en ESFP lever du her og nå og er oppmerksom og registrerer alt som foregår rundt deg. Du kan holde på med mange oppgaver samtidig og er spontan og fleksibel. Du finner kreative og praktiske løsninger på andres problemer. For å teste løsningen ut, foretrekker du å hoppe rett inn i det og gjøre endringer fortløpende.

Problemet er imidlertid at fordi du ikke liker å planlegge, bruker du mye tid på å fikse det du allerede har gjort eller må gjøre om igjen. Fordi du vil gjøre alle til lags, har du også en tendens til å ta på deg mer enn du kan håndtere. Du er tilbøyelig til å utsette noe hvis det er kjedelig, eller hvis det er knyttet til et fremtidig mål som du ikke forstår helt eller har akseptert. Og forstyrrelser eller noe som er mer moro enn det du gjør for øyeblikket, kan lett distrahere og dermed skade produktiviteten din.

ESTJ – Ekstrovert og Time Management

Som ESTJ liker du å ta raske beslutninger basert på de fakta som er tilgjengelig. Du føler deg ansvarlig for dine handlinger og er og ønsker å være kjent for din pålitelighet. Du er direkte og ærlig og du stoler på den informasjonen du har. Du liker orden og struktur i alle aspekter av livet ditt.

Problemet er at mens du er en god planlegger begynner du å utsette hvis du ikke har all informasjon eller oppgaven eller målet er uklart. Fordi du verdsetter hardt arbeid og pålitelighet, tar du av og til på deg mer enn du kan håndtere og du ber ikke alltid om hjelp. Uventede forstyrrelser og hastesituasjoner stresser deg og du kan overse gleden ved arbeidet i iveren etter å få det ferdig

ENTP – Ekstrovert og Time Management

Som ENTP er du nyskapende, du liker å ha en åpen planlegging og fylle hullene underveis. Du tenker raskt og kan lett hoppe fra prosjekt til prosjektet. Du liker å komme opp med nye, kreative måter å gjøre ting stedet for å bruke den samme gamle kjedelige fremgangsmåten. Du liker å lære nye og interessante ting.

Problemet er at selv om du liker å planlegge, følger du ikke alltid planen, mange ganger fordi detaljene kjeder deg. Hvis du hopper over de små detaljene nå kan det føre til større problemer senere og da kan de bli mer tidkrevende å fikse. Du liker å gjøre ting i siste øyeblikk, noe som gjør at du utsetter ting og kan risikere å ikke nå tidsfrister. Og forstyrrelser, spesielt ting som er fasinerende eller spennende, kan lett trekke deg bort fra det du jobber med – dette kan få stor innvirkning på din samlede produktivitet. Kan gape over for mye og bli overanstrengt.

ENFJ – Ekstrovert og Time Management

Som ENFJ organiserer du ditt liv på en planlagt og organisert måte. Du organiserer ideer og saker og kontrollerer situasjonen slik at kvaliteten blir opprettholdt. Du arbeider med jevn hastighet mot
målet og er flink til å holde tidsfrister. Du ser ikke verden svart og hvit, og du tar deg tid til å høre på andres ideer. Du er utrolig pålitelig – hvis du sier at du skal gjøre noe, gjør du det.

Problemet er imidlertid at du kan prøve å hjelpe for mange mennesker og spre deg for tynt utover. Dette gjør at du kan sette folks prioriteringer foran dine egne noe som gjør at din egen oppgaveliste blir skadelidende.

Du bryr deg så mye om å gjøre det du sier du skal at du kan være litt av en perfeksjonist. Denne oppofrende tendensen fører til at du går inn i nye prosjekter før du fullfører det du allerede jobber med. Og forstyrrelser, spesielt folk som ber deg om enda mer hjelp, kan lett trekke deg bort fra arbeidet ditt og skade produktiviteten din.

ENFP – Ekstrovert og Time Management

Som ENFP er du svært oppmerksom på alle de små tingene og hvordan henger sammen i det store bildet. Du har en smittsom entusiasme og elsker å dele din visjon av verden med alle som vil lytte. Du elsker brainstorming i grupper og dykker hodestups inn i prosjekter og fylle på med detaljer underveis. Din motivasjon kommer ved å hjelpe andre mennesker, samt å finne nye og interessante måter å gjøre ting på.

Problemet er imidlertid at du pleier å spre deg selv for tynt. Du er en multitasker noe som trekker oppmerksomheten i alt for mange retninger. Fordi du ikke liker å planlegge detaljene i et prosjekt, har du en tendens til å bli overveldet av dem når de alle er lagt ut foran deg. Også fordi du er en multitasker har du en tendens til å starte nye prosjekter før du fullfører det du jobber med. Og forstyrrelser, spesielt en prat her og der med andre, kan trekke deg bort fra arbeidet ditt og skade produktiviteten din.

Lyst til å lese flere artikler om JTI?

Hva er Jungiansk Type Index? Lynkurs i JTI; verktøyet for personlig utvikling
Slik ble jeg litt klokere med Jungiansk Type Index [ JTI ]

5 Generelle tips til god tidsstyring

  1. Sett mål og lag en handlingsplan slik at du tydelig kan se alle detaljene i et prosjekt eller oppgave.
  2. Gjør en realitetssjekk av aktivitetene for å ikke spre deg for tynt utover og tar på deg mer enn du kan håndtere.
  3. Ta i bruk et tidsstyringsprogram som hjelper deg med tidsfristene. Selv bruker jeg Excel. En enkel oversikt med 4 kolonner:
    1. AKTIVITET, 2. FRIST 3. PRIORITET 4. STATUS
  4. Prioriter gjerne aktivitetene etter viktighet og hvor mye det haster
  5. Bestem deg for hva du skal gjøre når du blir distrahert slik at du ikke sløser med tiden din.

Om JTI

JTI er verdifullt i mange sammenhenger – ikke bare tidsstyring. Generelt hjelper verktøyet oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen oppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. Jungianske Type Index (JTI) (basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer) – som er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er et nyttig verktøy for karriereutvikling, samarbeid i team, lederutvikling, arbeidsmiljø, konflikter, personlig utvikling, yrkesvalg og læringsstil. Sjekk JTI Workshop for teamutvikling.

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!