DEL gjerne!

Introvert og lyst til å bli mer effektiv? Hemmeligheten bak vellykket tidsstyring er å dyrke sine sterke sider. Hvem er du? Den tilbakelente, arbeidshesten, ja-personen eller perfeksjonisten?

Tidsstyring er ferdigheten til å håndtere tid effektivt ved å planlegge, organisere, prioritere. Det handler om å strategisk tenkning, mål, planlegge, delegere, ta beslutninger og løse problemer.

Dersom du er introvert og kjenner din JTI-profil kan du sjekke om du gjenkjenner beskrivelsen under. Selv har jeg utviklet meg fra å være uorganisert til effektiv. Mine preferanser og personlighet ga meg liten drahjelp, så jeg måtte finne teknikker og verktøy jeg kunne lene meg på.

Er du ekstrovert, finner du en tilsvarende oversikt HER.

Les 5 tips på god tidsstyring nederst i på siden.

ISTJ Time Management – introvert

Du vil vite hva som foregår rundt deg og dobbeltsjekker alle fakta før du lager en handlingsplan. Du liker å organisere og strukturere handlingsplanen i eget hode, og har en realistisk forestilling om hvor lang tid arbeidet vil ta. Du tar raskt logiske beslutninger og har ikke tid eller tålmodighet for ubesluttsomhet, teoretiske diskusjoner. Med ønske om å organisere oppgaver planlagt og organisert måte, søker du struktur og liker best å jobbe stegvis.

Du er fullfører, men kan av og til ta for raske beslutninger for å komme videre. Problemet kan bli at du er så opptatt av detaljer, at du ikke alltid føler at du gjør fremskritt. Når beslutningen er tatt er du fornøyd, men vær oppmerksom på at du ikke alltid ser de nye oppgavene som må gjøres.

INTJ Time Management – introvert

Som INTJ liker du å analysere ulike perspektiver og planlegger for alle mulige scenarier. Før du handler, liker du å tenke mye og lenge. Du liker å organisere og strukturere handlingsplanen i eget hode og tar beslutninger basert på logikk og en nyskapende måte. Du har liten tålmodighet for ubesluttsomhet eller teoretiske diskusjoner om den beste beslutningen – men du er interessert i å lære og vurdere andre argumenter. Du liker ro og konsentrasjon når du skal utføre arbeidsoppgaver, og arbeider godt alene. Du foretrekker variasjon og kan du bli utålmodig med rutinearbeid.

Problemet er at du tror at alt er mulig. På grunn av dette har du en tendens til å ta på deg mer enn du kan håndtere. Dette kan også gjøre at du mister interessen eller kjeder deg med det du jobber med, fordi du allerede er over på de neste oppgavene. Du liker ikke standard prosedyrer og rutiner og kan bruke mye tid og energi i å finne nye og bedre måter å gjøre ting på. Forstyrrelser virker avsporende og kan ha en forstyrrende effekt på fremdriften.

ISTP Time Management – introvert

Som en ISTP er du handlekraftig, kan raskt løse problemer og det er enkelt for deg å skifte tankesett og hoppe fra prosjekt til prosjekt uten forsinkelser. Du er god til å prioritere hva som må gjøres og gjør riktige ting til rett tid. Du er tålmodig med rutinearbeid og liker en etablert måte å gjøre ting på og foretrekker å arbeide steg for steg. I alt dette er du vanligvis rolig og bekymrer deg lite for morgendagens problemer.

Problemet er at du ønsker å få ting gjort, vil ikke kaste bort tiden med mye planlegging og kan dermed ta for lett på detaljene som blir tidkrevende å fikse senere. Du kan ha en tendens til å starte med for mange prosjekter og dermed slite med å bli ferdig med dem. Fordi du foretrekker å jobbe alene, kan distraksjoner ha innvirkning på produktiviteten. Du liker ha åpning for endringer i siste liten og kan med dette ha en tendens til å utsette beslutninger eller ting du ikke liker i jakten på flere muligheter.

INTP Time Management – introvert

Som INTP liker du åpen planlegging og å observere prosjektet å utvikle seg. Du ønsker å forstå helheten og hvordan alt fungerer og har stor arbeidskapasitet når det gjelder. Du går i dybden og kan konsentrere deg i lang tid. Det er enkelt for deg å identifisere problemer og du liker å finne løsninger. Du liker også å komme opp med nye, smarte måter å gjøre ting i stedet for å bruke de samme gamle (kjedelige) løsningene. Du er opptatt av å lære nye og interessante ting.

Utfordringen kan være at du stiller spørsmål om teoriene og om du har gått glipp av en kritisk bit i puslespillet, noe som kan føre til at det er vanskelig å komme i gang med et prosjekt. Fordi du liker å se hvordan ting faller på plass har du en tendens til å skumme gjennom trivielle detaljer, noe som kan være bli tidkrevende å fikse senere. Du kan miste interessen for et prosjekt før det er helt ferdig. Og forstyrrelser, spesielt ting som gjør at du mister fokus eller irriterer deg kan avspore deg og ha innvirkning på produktiviteten din.

ISFJ Time Management – introvert

Som ISFJ er du støttende, pålitelig og tålmodig og jobber på en stabil, metodisk og nøyaktig måte. Ikke bare for å fullføre – men også for å levere over forventning. Du husker detaljer, er oppmerksom på hva som må gjøres og kan konsentrere deg i lang tid. Er flink til å passe på at kvaliteten og tidsfrister blir opprettholdt. Du er empatisk og opptatt av hvordan andre påvirkes. Du er følelsesmessig knyttet til arbeidet, er lojal og jobber hardt for å ferdigstille og gir like mye oppmerksomhet selv til de mest trivielle oppgavene.

Fordi du vil hjelpe andre, har du en tendens til å forplikte deg i for stor grad til for mye. Du liker å planlegge, men kan utsette initieringen av et prosjekt på grunn av alle detaljene. Du kan også utsette prosjekt eller miste energi underveis hvis du føler at du mangler den nødvendige erfaringen. Forstyrrelser tar deg lett bort fra arbeidet ditt fordi du ofte stopper det du gjør for å hjelpe andre.

INFJ – Time Management – introvert

Som INFJ liker du å finne kreative løsninger. Du ser helhet og hvordan ting burde være og handler ut fra det. Du er god på å organisere og planlegge, jobber med jevn hastighet mot målet og passer på at kvalitet og tidsfrister blir opprettholdt. Er målbevisst og beslutter ut fra den informasjon du har tilgjengelig. Følelsen av å gjøre det som er rett motiverer deg og gir deg en vilje til å fullføre. Du gjør det fordi du tror på hva du gjør og fordi du ønsker fremgang og forbedring.

Problemet at du kan være litt av en perfeksjonist – alltid et åpent øye for noe bedre. Du er opptatt av den overordnede hensikten og målsetning til det du gjør og har liten tålmodighet for de trivielle, kjedelige oppgavene som også må fylles. Å balansere dette kan slite deg ut. Forstyrrelser, spesielt når spennende prosjekter du brenner for kommer opp, kan gjøre at du nedprioriterer den jobben du gjør nå – noe som kan skade produktiviteten din.

ISFP – Time Management – introvert

Som en ISFP er du handlekraftig og evner å prioritere. Du bruker din interesse i mennesker til å se hvordan ideer virker rent menneskelig sett snarere enn fra et tradisjonelt perspektiv; retningslinjer og forskrifter. Du evner å konsentrere deg i lang tid med det du holder på med. Du er opptatt av fakta og detaljer og det som skjer her og nå, er fleksibel og har en åpen holdning til det som skjer. Du liker ro og når du skal utføre arbeidsoppgaver og kan godt arbeide alene.

Problemet er at vil helst bare jobbe med noe når du føler deg inspirert til å gjøre det. Distraksjoner spesielt når det er noe som inspirerer deg, kan lett trekke deg bort fra dine nåværende prosjekter og skade produktiviteten din. Fordi du er så følelsesmessig involvert i alt du gjør, kan det fort bli for mye, og kan komme til å stenge andre ute.

INFP – Time Management – introvert

Som INFP er du idealistisk og optimistisk. Du tror på det gode og vil gjøre verden til et bedre sted. Når du starter et prosjekt liker du å vurdere helheten og hvordan det passer med verdiene dine, og du foretrekker å fylle ut detaljene underveis. Du er motivert av ønsket om å hjelpe andre og jobbe med prosjekter som er personlig tilfredsstillende.

Problemet er at fordi du vil gjøre folk fornøyde, er det vanskelig å si «nei”, og du tar på deg mer enn du kan håndtere. Dette har også en tendens til å gjøre deg til en perfeksjonist. Din lidenskap kan også føre til at du går til et nytt initiativ før du fullfører det du jobber med. Forstyrrelser, spesielt folk som ber om hjelp, kan trekke deg bort fra arbeidet ditt og skade produktiviteten din.

INFP – Time Management – introvert

Som INFP er du idealistisk og optimistisk. Når du starter et prosjekt liker du å vurdere helheten og hvordan det passer med verdiene dine, og fyller ut detaljene underveis. Du er motivert av ønsket om å hjelpe andre og jobbe med prosjekter som er personlig tilfredsstillende. Du kan konsentrere deg i lang tid med det du holder på med, liker ro når du skal utføre arbeidsoppgaver og kan godt arbeide alene. Arbeidsoppgavene kan gjerne være langvarige og du foretrekker å jobbe uten avbrytelser.

Problemet er at fordi du ønsker å gjøre folk fornøyde, at det er vanskelig å si «nei”, kan du ta på deg mer enn du kan håndtere. Din «passion» kan også føre til at du går til et nytt initiativ før du fullfører det du jobber med. Forstyrrelser, spesielt folk som ber om hjelp, kan trekke deg bort fra arbeidet ditt og skade produktiviteten din. Du er opptatt av fremtid og muligheter. Ulempen er at du kan overse viktige fakta og detaljer underveis.

Lyst til å lese flere artikler om JTI?

Hva er Jungiansk Type Index? Lynkurs i JTI; verktøyet for personlig utvikling
Slik ble jeg litt klokere med Jungiansk Type Index [ JTI ]

5 Generelle tips til god tidsstyring

  1. Sett mål og lag en handlingsplan slik at du tydelig kan se alle detaljene i et prosjekt eller oppgave.
  2. Gjør en realitetssjekk av aktivitetene for å ikke spre deg for tynt utover og tar på deg mer enn du kan håndtere.
  3. Ta i bruk et tidsstyringsprogram. Selv bruker jeg Excel, ett ark med en enkel oversikt med 4 kolonner: AKTIVITET-FRIST-PRIORITET-STATUS
  4. Prioriter aktivitetene etter viktighet og hvor mye det haster
  5. Bestem deg for hva du skal gjøre når du blir distrahert slik at du ikke sløser med tiden din.

Om JTI

JTI er verdifullt i mange sammenhenger – ikke bare tidsstyring. Generelt hjelper verktøyet oss til å forstå likheter og forskjeller mellom oss selv og andre mennesker, hvorfor vi foretrekker noen oppgaver og arbeidsmåter framfor andre, hvorfor vi raskt “finner tonen” med noen mennesker, mens vi kan oppleve andre som vanskeligere å kommunisere med. Jungianske Type Index (JTI) (basert på den sveitsiske psykologen C. G. Jungs lære om psykologiske typer) – som er et ikke-evaluerende psykologisk verktøy sier noe om hvordan mennesker kan være forskjellige, uten at dette innebærer noen sortering i “bra” eller “mindre bra”.

JTI er et nyttig verktøy for karriereutvikling, samarbeid i team, lederutvikling, arbeidsmiljø, konflikter, personlig utvikling, yrkesvalg og læringsstil. Sjekk JTI Workshop for teamutvikling.

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!