DEL gjerne!

Forstår du spillet? Sjakk er et komplisert mentalt spill modellert etter krig; kampen for å oppnå seier er intens. Ikke helt din hverdag? La deg allikevel inspirere av sjakkspilleren.

I næringslivet er det mange konkurrenter som vil ha det samme markedet som deg. Til enhver tid handler det om ta de rette grepene, reagere fort og tenke langt. Strategiene og taktikkene som brukes i sjakk, gjelder også i business. Vi jobber med mål, planer og strategier for neste år, halvår og kvartal. Har dere samlet sett har de egenskapene som skal til for å legge en god plan?

Nei, vi trenger ikke ansette Magnus Carlsen. Man trenger ikke en gang være sjakkspiller, men sjakkspillerens egenskaper og ferdigheter er smart å ha representert rundt bordet.

9 fordeler med sjakkspillerens egenskaper i business

Kan ledere lære noe av sjakk?

  1. De ser fremover. De har trening i å forutse – viktig for suksessen til enhver bedrift.
  1. De er i stand til å gi. I sjakk er det situasjoner hvor man gir noe for å få en fordel senere. Kan sammenlignes med investeringsbeslutninger i virksomheten for senere avkastning.
  1. De har en utviklet hukommelse. For å se fremover må man huske et stort antall tidligere trekk.
  1. De forstår verdien av grundige forberedelser.  Mang en selger har gått fra et møte med uforrettet sak. De hadde brukt harelabb i forberedelsene sine.
  1. De har lært å respektere spillereglene. Spilleregler er viktig i forhandlinger, samarbeid og partnerskap; bondefangeri og et dårlig omdømme er vanskelig å rette opp igjen.
  1. De kan mye om tålmodighet. En sjakkspiller ville gjennomført en markedsundersøkelse før de risikerer kapitalen sin.
  1. De forutser konkurrentenes trekk. I den virkelige verden vil konkurrentene reagere på tiltakene dine, så vær forberedt på motangrep.
  1. De tenker utenfor boksen. Selv om sjakk har strenge regler, bruker spilleren sin kreativitet for å komme opp med overraskende trekk for å beseire fienden. Tilsvarende må en leder være klar og komme med nyskapende og kreativ markedsføring for å slå konkurrentene.
  1. De har disiplin og akseptere at tenking tar tid. Siden sjakk krever timer med total konsentrasjon, har de god trening i å prioritere. De fokuserer på det viktigste av det viktige.

Sjakkferdigheter er viktig, men er det nok for å gå i krigen? Jeg har selv jobbet med ledere med styrke i lynsjakk – andre i langsjakk. Ingen besitter alle egenskaper som kreves i en tøff forretningsverden, så moralen er; pass på at det en miks av konger, dronninger og bønder rundt bordet – hester er jeg mer usikker på :-)

Virksomheter med ledere med et mangfold av ferdigheter og egenskaper tar i sum de store og beste beslutningene. Det er de som vinner markedet og setter konkurrentene i sjakk matt.

Legg strategien for neste periode med eller uten en sjakkspiller på laget.

Noe å tenke på her?


DEL gjerne!