DEL gjerne!

Hvilke lederegenskaper viste seg spesielt viktige da pandemien slo til? Egenskaper man (strengt tatt) må besitte i hvilken som helst krise. Ta en titt i eget bakspeil. 

Før pandemien traff, skrev jeg artikkelen 12 viktige lederegenskaper. Viktige egenskaper – krise eller ikke – og inviterte til en egen “vareopptelling” for i hvilken grad du som leder oppfyller disse.  Ett år etter kan man stille seg spørsmålet; holder disse egenskapene i krisetider? Svaret er nei, det er ikke nok.

Etter å ha sett landets øverste ledelse i en ekstremsituasjon over tid, har vi alle kunnet observere lederegenskaper vi kan lære noe av. Men først …

12 generelle, men viktige lederegenskaper (også i krise)

(les hele artikkelen HER)

1) Fleksibel væremåte og tankesett
2) Visjon og mening
3) Fremtidsrettet uten å miste fokus
4) Skaper et klima for engasjement
5) Forutseende og klar for endringer
6) Høy grad av selvinnsikt

7. Opptatt av nettverk og samarbeid
8. Har helhjertet kundefokus
9. Utvikler mennesker
10. Er opptatt av fremtidens forretningsmodeller
11. Avklarer og kommuniserer
10. Lærevillig og nysgjerrig

Disse 12 lederegenskapene er grunnleggende for gode ledere i “fredstid”. Når krisen inntreffer krever det litt mer av det samme, men også nye sider av oss; hvordan vi tenker, planlegger og handler.

5 avgjørende lederegenskaper i krise

#1 Lederegenskaper i krise – Kriseledelse

Din virksomhet hadde forhåpentligvis en klar strategi og plan for kriseledelse. Noe annet vet vi kan bli en dyrekjøpt erfaring. Les 5 råd Kriseledelse – “fight or flight” Livet ville vært enklere hvis krisen ga beskjed når den hadde til hensikt å inntreffe. Da hadde det ikke vært nødvendig å forberede seg. Dessverre er det ikke tilfelle. Kriser kommer når de minst forventes. Og hvis organisasjonen venter til en krise treffer med planleggingen, vil du sannsynligvis ikke unngå katastrofe. Når krisen inntreffer, er lederens evne til mobilisering og gjennomføring av planen avgjørende.

#2 Lederegenskaper i krise  – Fjernledelse

La oss slå det fast. Ledelse er krevende. De 12 egenskapene over sier sitt. Fjernledelse er enda mer krevende.  Allikevel. Utfordringen gir også muligheter uavhengig av hvor medarbeideren befinner seg. De som allerede hadde verktøyene og teknologi-vante medarbeidere hadde store fordeler. Lederens evne til å gi tillit, delegere, legge planer, gjennomføre faste møter og følge opp ble enda viktigere. Les artikkelen Fjernledelse – eller fjern ledelse? Her er 7 tips

#3 Lederegenskaper i krise  – Kommunikasjon

Lederes evne til å kommunisere er alltid viktig. I en krise er det avgjørende. Administrer, planlegg og kommuniser fortløpende. Ved å observere nøkkelpersoner hos myndighetene under pandemien har vi lært mye om hvordan.  Hva, hvordan, hvor ofte og til hvem? Vi har lært at meldingen skal gjentas, å si det en gang er ikke nok. Ha en kommunikasjonsplan klar. Det er mye hjelp og veiledning som organisasjon kan ta utgangspunkt i. DSB – mal for krisehåndtering / evaluering. Ha kommunikasjonsplanen oppdatert og klar til enhver tid (helst før krisen inntreffer).

#4 Lederegenskaper i krise – Kreativitet

Fra historien vet vi at kreativitet og innovasjon oppstår i krisetider. Når livene våre og verden gjennomgår drastiske endringer, forandrer vi oss – ofte åpner vi for et nytt nivå av vårt kreative selv. De som utvikler vaksine, helsepersonell, politikere, forskere, næringsliv, lærere og foreldre. Nye måter å tenke og utføre oppgaver på. Det er mange eksempler. Som leder er det viktig å tilrettelegge for en arena for nye ideer og andre måter å levere produkter og tjenester på.

#5 Lederegenskaper i krise – Selvkontroll

Når en krise treffer, trenger vi ikke uorganiserte ledere med kort lunte. Det er lett å få panikk og la følelsene ta overhånd.  En leder som kan utvise sterk selvkontroll selv midt i krisen, er bedre i stand til å ta rasjonelle beslutninger, kommunisere tydelig og jobbe for å effektivt løse problemet.

Alt dette er mye å leve opp til. De fleste av oss vil nok oppleve at vi har noe å jobbe med og mot. Uansett status vil jeg anbefale e-boken Ledelse på 60 minutter som disse lederegenskapene er hentet fra.  I e-boken er det i tillegg mange flere temaer skrevet for å inspirere moderne og et lederskap i tiden.

Sitat fra en leser: –Etter å ha lest e-boken, har jeg anbefalt den til alle medlemmer av ledernettverket jeg fasiliterer.

Photo by Michael Bowman on Unsplash

Lese flere artikler?


DEL gjerne!