Workshops – HR, ledelse & sosiale medier

Workshop’ene er beregnet på grupper og varer fra tre timer til en dag. De er komprimerte, tydelige og rett på sak for mest mulig kunnskap på kort tid. Det vil allikevel være god plass til spørsmål og diskusjoner. Gjennomgangen er kombinasjon av presentasjon og praktiske øvelser.

Hva legger jeg vekt på?

Høy prioritet på at workshopen skal gi effekt for den jobben du gjør.
Opptatt av kvalitet i forberedelse, gjennomgang og innhold slik at du som deltager får mest mulig utbytte
Går til oppgaven med stor glede og tro på det du sitter igjen med er viktig og har effekt.

Målstyring som virker

Målgruppe: HR, ledere
Varighet: ½ -1 dag (avhengig av omfang)

Innhold

– Hensikten med mål
– Viktige suksesskriterier
– Hva sier forskning om mål og resultater?
– Hva skaper motivasjon?
– Metodikken for å sette smarte mål
– Fra mål til individuelle handlingsplaner
– Oppfølging, justering og evaluering av mål

Format: forelesning, teori, praktiske øvelser, diskusjon

LinkedIn til markedsføring og employer branding

Målgruppe: Marketing, HR, ledere
Varighet: 1/2 – 1 dag (avhengig av omfang)

Innhold:

– Definere mål og hensikt
– Roller og forventninger
– Bedriftsside på LinkedIn
– Innhold – blogg, video artikler, nyheter…
– Hvordan bygge nettverk og følgere

Format: forelesning, diskusjon

Den ‘nye’ medarbeidersamtalen

Målgruppe: HR, ledere
Varighet: 1/2 – 1 dag (avhengig av omfang)

Innhold:

– Hensikten med medarbeidersamtalen
– Hva er de nye trendene?
– Forberede, gjennomføre, følg opp
– Temaer i samtalen – beste praksis
– Kommunikasjon og dialog
– Lederstil, hvordan gi veiledning
– Hvordan gi og motta ‘feedback’

Format: forelesning, praktiske øvelser, diskusjon

Gratis markedsføring av virksomheten via sosiale medier

Målgruppe: Marketing, salg, ledere
Varighet: 1/2 dag

Innhold

– Få de ansatte som ambassadører
– Utarbeide en plan for sosiale medier
– Lage  ‘company page’ i utvalgte kanaler
– Intern opplæring og retningslinjer
– Dele, like, kommentere nyheter, artikler, blogger

Format: forelesning, teori, diskusjon

Team- og personlig utvikling med JTI

Målgruppe: Ledere, ledergrupper, team
Varighet: ½ -1 dag (avhengig av omfang)

Innhold

Jungiansk Type Index (JTI) gir innsikt i
– kommunikasjon
– samspill mellom mennesker
– selvinnsikt og personlig utvikling
– økt forståelse for andre – samarbeid
– utnytte den enkeltes potensiale
– stress og hva som skal til for å unngå det

Format: presentasjon av JTI, rapport, diskusjon

LinkedIn for jobb og karriere

Målgruppe: Jobb, karriere, nettverk, personlig merkevare
Varighet: 3 timer

Innhold

– Hvorfor du må være tilstede på LinkedIn
– Hvordan bygge en profesjonell profil?
– Hvordan jobbe med personlig merkevare?
– Knytte kontakter og bygge nettverk
– LinkedIn grupper – interesse- og fagfelt
– Finne og søke på utlyste stillinger

Format: forelesning, teori, praktiske øvelser, diskusjon