DEL gjerne!

Ser du på deg selv som et talent? I så fall bør vi kunne anta at du er naturlig utstyrt med både evne og drivkraft til å lede deg selv. Eller?

For noen år siden leste jeg boken Teach Your Child How to Think av Edward De Bono. Villedet av tittelen på boken skulle jeg lære mye klokt som jeg kunne bruke i omgang med barn, trodde jeg. Utgangspunktet for min interesse var da at vi mennesker ikke får opplæring i å tenke eller å utvikle gode tankestrategier.

Og dersom hypotesen om at det er tanken som utløser følelsen og følelsen som utløser atferden, ville det være vel verdt å investere tid i å utdype temaet ytterligere. Og dersom det er slik er at “alle” har et potensial og talent – er det enda lurere å stoppe opp, var mitt utgangspunkt for å gå løs på denne boken.

For vi kan via tanken påvirke hvordan vi skal ha det og hvordan vi skal være?

Jeg fikk aldri “utsatt” barna i mine omgivelser for min nye kunnskap. Her ble det tidlig nokså klart at det var et visst behov for først å ommøblere i eget hus.

Hva er selvledelse?

Selvledelse er en egenskap som vies mer og mer oppmersomhet av arbeidsgivere og rekrutterere. Hvor god er du på det? Det er vanskelig å vite før man vet hva som legges i ordet selvledelse.

Selvledelse er å påvirke seg selv – egne tanker, følelser og atferd. Å lede og motivere seg selv for å nå ønskede mål. Det handler om livsmestring, og ikke kunne sette grenser for å oppnå en god balanse i livet.

Utover nevnte bok var jeg også inspirert fra utdanningen jeg nettopp hadde gjennomført i Effektiv NLP og Psykologi – anbefalt til alle som ønsker å utvikle seg selv eller andre.

NLP står for N = nevro, L = lingvistikk og P = programmering – samspillet mellom nevrologi og ord (lingvistikk). Hvis vi har et dårlig samspill mener NLP at du vil oppleve unødvendige begrensninger. For eksempel handler dårlig selvtillit ofte om mange negative tanker om seg selv. Disse negative tankene tar form av ord som skaper en vond følelse (nevrologi) som danner negative mønstre (programmer), noe som igjen kan begrense vår evne til å møte andre mennesker, lære nye ting eller skape et innholdsrikt liv. (Psykolog Sigurd Stubsjøen)

Boken av Edward De Bono inspirerte meg til å oppsummere noe av læringen. I et poetisk øyeblikk i diktform. Her er 10 formler hvor jeg inviterer deg til å ta en nærmere titt på ditt eget tankemønster og dermed lede deg selv i en positiv retning.

Selvledelse. 10 formler for å endre tankemønster :-)

  1. Når PC-en min henger, trykker jeg CTRL, ALT og DEL. Da starter den faktisk opp helt av seg selv.
  2. Når livet mitt henger, hva er det jeg trykker? Jo, knappen som fikser alt som er i stykker.
  3. Knappen kan mye og knappen kan mangt – litt flaut å fortelle, litt mye forlangt,
  4. men kortvarig lykke – til det er den fin, som røyking og spising og plenty med vin.
  5. Så finner jeg knappen med en helt annen kode. Og knappen den sitter langt inni mitt hode.
  6. Du tenker nok kanskje at jeg har fått heng – nå kommer det sikkert et billig poeng …
  7. Jeg kan ikke tvinge eller trylle no’ fram, men inni mitt hode er det et program.
  8. Jeg skrev det litt om – og kjørte på nytt – og opplevde først at jeg var blitt snytt.
  9. For alt som var vanskelig det var jo som før – men hodet mitt hadde forandret gehør!
  10. De tanker som maste og klagde sin vrede ble jaget på dør og erstattet med glede.

Enkelt? :-) Jeg er redd at forfatteren av boken ikke hadde gått god for min forenkling, men for meg koker det å ta kontroll over egne tanker ned til dette. Godt hjulpet av andre gode verktøy man også finner i NLP-verktøykassen.


DEL gjerne!