DEL gjerne!

Det er månedens siste dag og en av dine mest verdifulle medarbeidere leverer sin oppsigelse. Dette så du ikke komme og lik en ektefelle som hører ordene; -jeg vil skilles, blir du helt satt ut. Du trodde alt var såre vel.

Første jungel-lov. Forsøk ikke å overtale vedkommende om å bli. Høyere lønn, levelig arbeidstid eller annet jobbinnhold – selv om det er en «boost» til medarbeiderens ego at du forsøker.

Du er for sent ute. Har du ikke fanget det opp før, glem det. Personen som har levert sin oppsigelse er mentalt langt inne i neste fase. Hvetebrødsdagene er forlengst over og en ny frier venter, så hva er det beste du som leder kan gjøre?

Mange tidligere ansatte kommer tilbake etter et par år ute i krigen. Når de gjør det, har du som leder og din organisasjon gjort noe riktig. Hos flere av mine tidligere arbeidsgivere er det mange eksempler på at folk vil tilbake. Hvorfor? Hva er disse selskapene gjør som andre kan lære av? Her er noen stikkord.

Arbeidsmiljø, trivsel, utviklingsmuligheter, struktur, systemer, kultur og god ledelse.

Resirkulering av tidligere ansatte er verdifullt. Ute i krigen lærer de noe de kan bruke hos deg. De har en bagasje fylt med ny erfaring. Kanskje har de også tilegnet seg en og annen ny ferdighet?

Like viktig er alle de andre som sluttet. De som valgte en annen hylle og ikke kom tilbake.Din beste medarbeider leverer sin oppsigelse

De som ikke kommer tilbake, er en stor og undervurdert markedsføringsressurs. En ressurs vi sjelden tenker over. De har sluttet – ferdig med dem, ferdig med den saken. Er det lurt?

Det som er sikkert, er at alle snakker (mye til mange) om jobben og sjefen sin. Alle har flere hundre personer i sitt nettverk, nære eller fjerne.

Hva sier de om deg og bedriften og hva vil du at de skal si? Hva er ditt og selskapets omdømme? Omdømme er som kjent det folk sier om deg når du ikke er tilstede – det gjelder personer, det gjelder bedrifter.

Sørg for at det de sier er noe fint. Hvordan?

Dersom en person leverer sin oppsigelse på grunn av dårlig miljø eller ledelse – kan det være for sent, men …

… her er 3 tips når en ansatt slutter

  1. Sørg for å ha en god og ryddig off-boardingsprosess
  2. Ha jevnlig kontakt med tidligere ansatte
  3. Inviter tidligere ansatte til attraktive alumnitreff der du
    • informer om rikets tilstand, nyheter og status
    • tilrettelegger sosialt for samtaler og gjensynsglede

Tidligere ansatte er en undervurdert gullgruve som markedsførere, ambassadører og referanser. Vil du at de skal snakke varmt om virksomheten og deg – også i ditt fravær? Vil du at de deler nyheter om selskapet og anbefaler virksomheten til potensielle jobbkandidater og kunder?

Svaret er selvsagt ja, men det er lett å glemme å pleie denne gullgruven. Ute av synet er som kjent ute av sinn.

Hva med deg? Tar du vare på din gullgruve? Det kan lønne seg.

God ledelse er enkelt. Server god kaffe!

Konkurransedyktig også i 2020? Ikke overse disse 12 viktige lederegenskapene

Les e-bøkene

Photo credit: Pixabay.com


DEL gjerne!