DEL gjerne!

Tenk om du kunne skreddersy din neste presentasjon eller foredrag til hver enkelt person i salen som, med høy sannsynlighet, er nokså ulike?

– Besnærende, men umulig, er kanskje din første tanke.

Som foredragsholder er du opptatt av å gjøre en god figur. Du ønsker å være underholdende, bli forstått og likt av dine tilhørere. Det er naturlig og og helt normalt.

Ditt budskap er klinkende klart og strukturen på presentasjonen er gjennomtenkt. Du ønsker å fange ditt publikum, men hva om det du sier ikke fenger mer enn 50% av tilhørerne? Hva om halvparten av tilbakemeldingen er strålende, mens halvparten hadde mest lyst til å gå i første pause?

Tips til din neste presentasjon

Forskere sier at i en befolkning er det mellom 50-74% mennesker som er definert som ekstroverte. Det betyr at du i ditt neste foredrag kan ha som hypotese at et vanlig publikum også har denne fordelingen. Det betyr at resten (halvparten eller mindre) er såkalt introverte.

En ekstrovert person foretrekker ofte variasjon, interaksjon og brainstorming i plenum og i grupper, mens introverte oftere foretrekker å konsentrere seg og utvikle ideer inne i seg før de deler dem. De liker å få materiell på forhånd for å kunne reflektere og bearbeide informasjonen.

TIPS! Send ut materiell på forhånd og sett av god tid til spørsmål og svar. Da ivaretar du både den introverte og den ekstrovertes behov.

6 ting som fanger opp alle i din neste presentasjon

Ønsker å øke andelen blant dine tilhørere som går begeistret ut av rommet, kan du vurdere disse tipsene:

  1. forklar hensikten og det store bildet
  2. gi nødvendige detaljer, i presentasjonen eller i et vedlegg
  3. design sidene – tenk på detaljer og utforming
  4. inkluder hva budskapet betyr menneskelig sett
  5. legg frem ulike alternativer
  6. inkluder relevante fakta, ulemper og fordeler – pluss din anbefaling

Inkluder du dette i presentasjonen din, er det stor sannsynlighet for at du vil treffe enda flere tilhørere  “hjemme”.

Jungiansk Type Index (JTI)

Du som allerede kjenner JTI, forstår sikkert hvordan hensynet til de ulike preferansene er bakt inn i tipsene over. Her er en kort oversikt, men innsikt i JTI er ikke nødvendig for å ha god nytte av tipsene.

 JTI-profil og de ulike preferansene 

  1. ENERGI: Ekstroversjon (henter energi fra ytre verden) – Introversjon (henter energi fra indre verden)
  2. OPPLEVELSE: Sansning (detaljorienterte) – Intuisjon (konseptuelt orienterte)
  3. AVGJØRELSE: Følelse (verdibasert) – Tenkning (logikkorientert)
  4. LIVSSTIL: AvgjJørelse (planmessig, kontroll, struktur) – Opplevelse (utforsker alternativer)

Tipsene jeg deler betyr IKKE at du må endevende på presentasjonen din – kanskje krever det bare noen mindre justeringer.

Verdt et forsøk?


Les e-bøkene

.

Photo credit: Free photo Pexels.com


DEL gjerne!